Globe Trade Center powiększa stratę z powodu utraty wartości nieruchomości inwestycyjnych i projektów mieszkaniowych

0

Przychody operacyjne wyniosły w tym czasie 32,78 mln euro wobec 30,27 mln euro w II kwartale 2014. To o ponad 8 proc, lepszy wynik rdr.

Globe Trade Center, deweloper, specjalizujący się w powierzchniach komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej, miał 70 mln euro starty w II kwartale wobec 48,23 mln euro rok temu.

– Strata netto w okresie 3 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2014 r. wyniosła 291 586 zł w porównaniu do 213 609 zł straty w okresie 3 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2013 r. na skutek rozpoznania straty z aktualizacji wartości aktywów/utraty wartości nieruchomości inwestycyjnych i utraty wartości projektów mieszkaniowych grupy – tłumaczą autorzy sprawozdania finansowego GTC.

Na dzień 30 czerwca 2014 r. portfel Grupy w Polsce, Rumunii, na Węgrzech, Chorwacji, Serbii, Bułgarii i Słowacji obejmował 28 ukończonych nieruchomości komercyjnych o łącznej powierzchni najmu netto wynoszącej około 589 tys. mkw., wybudowane mieszkania i domy o łącznej powierzchni mieszkalnej 40 tys. mkw., grunty przeznaczone pod zabudowę komercyjną o szacunkowej powierzchni około 1,1 miliona mkw. i pod zabudowę mieszkaniową – o szacunkowej powierzchni około 483 tys. mkw.

Grupa działa w Polsce oraz w Rumunii, na Węgrzech, w Chorwacji, Serbii, Bułgarii, na Słowacji oraz w Czechach. Dodatkowo Grupa posiada grunty przeznaczone pod zabudowę na Ukrainie i w Rosji.