Redan ponosi stratę częściowo z powodu sytuacji na Ukrainie

0

W pierwszym półroczu 2014 rok Grupa Redan zanotowała stratę netto w wysokości 2,043 mln zł. To nieco mniej w porównaniu do ub.r., kiedy strata wyniosła 2,2 mln zł, wynika ze skonsolidowanego raportu finansowego.

– W związku z faktem, iż w pierwszym półroczu 2014 r. ujawniło się obciążenie w postaci podatku dochodowego, wynik netto był o 1,3 mln zł niższy rdr. Ponadto w wyniku osłabienia głównie hrywny ukraińskiej zostały wygenerowane ujemne różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań zagranicznych jednostek zależnych w kwocie 4,1 mln zł, co spowodowało, że strata całkowita wyniosła -6,1 mln zł w porównaniu do +0,7 mln zł rok temu – wyjaśnia spółka w raporcie.

Przychody grupy kapitałowej wyniosły 226,2 mln zł. To 7,3 proc. więcej niż w I półroczu 2013 r.

Zysk ze sprzedaży natomiast wzrósł o ponad 1000 proc. do poziomu 3,4 mln zł. Rok wcześniej było to niecałe 300 tys. zł.

– Poprawa wyników – z wyłączeniem wpływu Ukrainy na część modową – jest konsekwencją zmian strategii oraz jej konsekwentnego wdrażania w obu segmentach działalności Grupy. Negatywnie na wyniki części modowej, a tym samym całej grupy, wpłynęła sytuacja polityczna na Ukrainie – tłumaczą autorzy raportu.