Gold – w dół czy w górę?

gold-w1-admiral-markets-as-5.png

Gold - w dół czy w górę? 1

Poniżej przedstawiamy czynniki makroekonomiczne, które wpływają na rynek złota.

Gold

YTD: 25%

Krótki termin

  • Pozycje netto na kontaktach terminowych są na swoich historycznych maksimach
  • Może dojść do kolejnej podwyżki stóp procentowych w USA
  • Od początku roku złoto notowało stopę zwrotu rzędu 29%. Na przestrzeni 50 lat tylko w 4 okresach udało się to osiągnąć.

Długi termin

  • Banki centralne drukują 180 miliardów USD miesięcznie
  • Złoto rośnie w przypadku ujemnych realnych stóp procentowych
  • W II kwartale 2016 roku popyt inwestycyjne wzrósł o 120% rok do roku
  • Rośnie skup złota przez fundusze typu ETF, które są zobligowane do nabywania fizycznego złota
  • Złoto jest tanie względem rynku akcji. Wskaźnik Dow/Gold wynosi 15, mediana z 110 lat wynosi 6.

Mateusz Groszek
Analityk Rynków Finansowych