Gospodarka krajów OECD urosła w II kwartale o 0,4 proc. wobec I kwartału 2014

0

PKB państw OECD wzrosło w II kwartale o 0,4 proc. kdk i o 1,9 proc. rdr. Końmi pociągowymi wzrostu okazały się Wielka Brytania i Stany Zjednoczone.

Gospodarka USA urosła w II kwartale o 1 proc. wobec I kwartału, w którym zaszkodziła jej sroga zima, co odbiło się 0,5-proc. spadkiem. Wielka Brytania odnotowała wzrost o 0,8 proc., kraje strefy euro – o 0,2 proc., a całej Unii Europejskiej – o 0,1 proc.

Największy spadek PKB wystąpił w Japonii, gdzie gospodarka skurczyła się o 1,7 proc. Niewielki spadek odnotowały też Niemcy i Włochy – po 0,2 proc.

W ujęciu rocznym grupa krajów OECD zwiększyła PKB o 1,9 proc. po wzroście o 2,1 proc. w I kw., przy czym największy skok nastąpił w Wielkiej Brytanii, o 3,2 proc. oraz w USA – o 2,4 proc. Kraje Unii Europejskiej miały 1,2-proc. wzrost, zaś sam Euroland 0,7-proc. Japoński PKB nie zmienił się wobec II kwartału 2013 r., natomiast włoski spadł o 0,3 proc.

Według danych GUS polska gospodarka urosła w II kwartale o 3,2 proc rdr i 0,6 proc. kdk po wzrostach odpowiednio o 3,4 proc. i 1,1 proc. w I kwartale br.

Czytaj również:  Poziom korupcji i nadużyć w sektorze publicznym w Polsce bez zmian