GPW obniży opłaty za notowanie akcji dla emitentów dotkniętych pandemią koronawirusa

gpw
  • GPW wesprze emitentów giełdowych najbardziej dotkniętych kryzysem gospodarczym spowodowanym pandemią
  • O obniżenie opłat za notowanie akcji w 2021 r. będą mogli ubiegać się emitenci Głównego Rynku GPW oraz rynku NewConnect
  • Spółki muszą spełnić określone warunki dotyczące spadku przychodów, poziomu kapitalizacji i opublikowania w terminie raportu okresowego
  • Emitenci mają czas na złożenie wniosku do 20 stycznia 2021 r.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podjął uchwałę o wsparciu emitentów giełdowych, którzy najbardziej odczuli negatywne skutki pandemii koronawirusa, poprzez obniżenie opłat za notowanie akcji w 2021 r. Decyzja dotyczy spółek notowanych na Głównym Rynku GPW oraz rynku NewConnect. Warunki, jakie emitent powinien spełnić, aby skorzystać z obniżki opłat, są następujące:

  • spadek przychodów w okresie styczeń-wrzesień 2020 r. wobec analogicznego okresu w 2019 r. o więcej niż 20%;
  • kapitalizacja emitenta na 31 grudnia 2020 r. jest poniżej 1 mld zł;
  • opublikowanie w terminie raportu kwartalnego za III kw. 2020 r.
  • złożenie wniosku o obniżenie opłat za notowanie akcji w 2021 r. do 20 stycznia 2021 r.

W przypadku spółek, których spadek przychodów w okresie styczeń-wrzesień 2020 r. jest większy niż 20%, ale nie większy niż 50% opłaty za notowanie akcji zostaną obniżone o 50%. Z kolei dla emitentów, których przychody w tym okresie spadły o ponad 50%, opłaty za notowanie zostaną obniżone o 90% w nadchodzącym roku.

Rok 2020 był trudny dla wielu firm, szczególnie spółek giełdowych, które musiały nie tylko sprostać wyzwaniom biznesowym spowodowanym pandemią, ale również kontynuować spełnianie obowiązków wiążących się z obecnością na giełdzie. Jako organizator tego rynku staramy się wspierać naszych uczestników w największym możliwym zakresie. Dlatego też stworzyliśmy i wdrażamy stopniowo projekt „Warto być spółką giełdową”, który z jednej strony zachęca spółki do wejścia na GPW, z drugiej wspiera firmy już obecne na parkiecie. Jestem przekonana, że znaczące obniżenie opłat za notowanie akcji w 2021 roku będzie nie tylko wyrazem odpowiedzialności i solidarności GPW z naszymi emitentami, ale i wymierną cegiełką wspierającą powrót tych firm na ścieżkę rozwoju – mówi Izabela Olszewska, Członek Zarządu GPW.

Celem projektu „Warto być spółką giełdową” jest promowanie pozyskiwania kapitału poprzez rynek kapitałowy oraz wsparcie spółek w ich funkcjonowaniu na giełdzie. Projekt skierowany jest zarówno do debiutujących, jak i obecnych na giełdzie spółek. Pierwszy etap „Warto być spółką giełdową” ruszył w drugiej połowie 2020 r., w ramach którego GPW zorganizowała już szereg webinariów dla potencjalnych i obecnych emitentów oraz opracowała pakiety wsparcia dla debiutantów i już notowanych spółek w zakresie: IR, regulacyjnym, korporacyjnym, komunikacyjnym i biznesowym.