Griffin Premium RE.. zamierza zadebiutować na GPW

0
  • Griffin Premium RE.. B.V. („Spółka”), pierwsza w Polsce spółka skoncentrowana na nieruchomościach biurowych i biurowo-handlowych, założona przez Griffin Real Estate, zamierza przeprowadzić pierwszą publiczną ofertę akcji („Oferta”) oraz ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
  • Spółka jest właścicielem atrakcyjnego, zrównoważonego portfela dziewięciu nieruchomości położonych w centrach lub przy głównych ulicach największych miast Polski, osiągając stabilne dochody z wynajmu tych nieruchomości.
  • Griffin Premium RE.. działa w formule zbliżonej do REIT i planuje regularnie wypłacać akcjonariuszom w formie dywidendy około 65% wyniku z działalności operacyjnej pomniejszonego o koszty finansowania bankowego.
  • Strategia Spółki zakłada rozwój portfela nieruchomości, który powinien przynosić atrakcyjną stopę zwrotu dla akcjonariuszy, m.in. poprzez dalsze akwizycje obiektów biurowych spełniających restrykcyjne kryteria.

O Ofercie

Przeprowadzenie Oferty planowane jest w pierwszym półroczu 2017 r., przy czym ostateczny termin uzależniony będzie m.in. od oceny warunków rynkowych. Planowana Oferta będzie obejmować zarówno emisję nowych akcji Spółki, z oczekiwanymi wpływami na poziomie około 30 mln euro, które przeznaczone będą na akwizycje kolejnych projektów, jak i sprzedaż istniejących akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy, Griffin Netherlands II B.V. i GT Netherlands III B.V., tj. podmioty pośrednio kontrolowane przez globalny fundusz inwestycyjny Oaktree Capital Group LLC, aby zapewnić free-float (udział akcji w wolnym obrocie) na poziomie 50% lub wyższym.

Oferta będzie obejmować publiczną ofertę akcji skierowaną do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych w Polsce oraz ofertę prywatną do inwestorów instytucjonalnych poza Stanami Zjednoczonymi (z wyłączeniem Polski), zgodnie z Regulacją S Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. Nie zostanie przeprowadzona żadna publiczna oferta akcji poza granicami Polski.

Griffin Premium RE.. będzie ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Oferta oraz rozliczenie zostaną dokonane w polskich złotych, za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Czytaj również:  BGŻ BNP Paribas proponuje inwestycję w Glencore i stalowego potentata Arcelor Mittal

Szczegóły dotyczące Oferty zostaną udostępnione w prospekcie emisyjnym po jego zatwierdzeniu przez holenderską Komisję Nadzoru Finansowego, po jego paszportowaniu do Polski oraz po jego publikacji.

Funkcję globalnych koordynatorów oraz współzarządzających księgą popytu będą pełnić Bank Zachodni WBK S.A. oraz Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, natomiast Dom Maklerski BOŚ S.A. będzie pełnić funkcję współmenedżera Oferty.

Informacje o Griffin Premium RE..

Spółka powstała w grudniu 2016 r. poprzez wyodrębnienie dziewięciu istniejących, atrakcyjnych nieruchomości z portfela stworzonego i zarządzanego przez grupę Griffin Real Estate, wiodącego i dynamicznie rozwijającego się inwestora na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce.

Spółka jest zarejestrowana w Holandii i działa w formule zbliżonej do REIT (ang. Real Estate Investment Trust), czyli podmiotu, który osiąga dochody głównie z wynajmu nieruchomości, a wypracowywane zyski wypłaca regularnie udziałowcom w formie dywidendy.