Grupa Asseco prezentuje wyniki finansowe za I półrocze 2023 r.

Karolina Rzońca-Bajorek, Wiceprezes Zarządu, CFO Asseco Poland
Karolina Rzońca-Bajorek, Wiceprezes Zarządu, CFO Asseco Poland

W I półroczu 2023 r. przychody ze sprzedaży Grupy Asseco przekroczyły 8,5 mld zł, co oznacza wzrost o 3% w stosunku do analogicznego okresu przed rokiem. 79% tej kwoty – ponad 6,7 mld zł – stanowiło oprogramowanie własne i usługi z nim związane. Zysk operacyjny wyniósł 793 mln zł, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej ukształtował się na poziomie 231 mln zł.

Dla oceny sytuacji finansowej i rozwoju działalności biznesowej Grupy Asseco ważną informację stanowią podstawowe dane publikowane w ujęciu non-IFRS*. W trakcie pierwszych sześciu miesięcy 2023 roku Grupa Asseco wypracowała 982 mln zł zysku operacyjnego non-IFRS*, co oznacza wzrost o 2% względem I półrocza 2022 roku. Z kolei zysk netto non-IFRS przypisany akcjonariuszom Asseco Poland wyniósł 260 mln zł.

Przychody Asseco pozostają bardzo dobrze zdywersyfikowane sektorowo. W I półroczu 2023 roku rozłożyły się następująco: przedsiębiorstwa – 42%, finanse i bankowość – 34% oraz instytucje publiczne – 24%. W każdym z tych obszarów Grupa odnotowała wzrosty sprzedaży. W sektorze instytucji publicznych przychody wzrosły o 6%, w sektorze finansów i bankowości wzrost wyniósł 3%, a w sektorze przedsiębiorstw 2%. Asseco posiada zróżnicowany portfel klientów – 10 największych kontrahentów odpowiadało za 11% przychodów Grupy, a największy klient – za 2%.

Wzrost sprzedaży w Polsce i silna pozycja na rynkach zagranicznych

Bardzo dobre półrocze zanotowało Asseco Poland. Przychody ze sprzedaży w tym segmencie wzrosły w I półroczu 2023 roku o 16% i wyniosły 971 mln zł. Rynki zagraniczne reprezentowane przez segmenty Formula Systems i Asseco International odpowiadały za 89% sprzedaży Grupy. Segment Formula Systems zanotował 5,6 mld zł przychodów, co oznacza wzrost o 3% względem pierwszych sześciu miesięcy 2022 roku. Sprzedaż segmentu Asseco International była porównywalna z tym samym okresem rok wcześniej i wyniosła 1,9 mld zł. W analizowanym przedziale czasu spółki z Grupy Asseco sfinalizowały trzy przejęcia na rynku izraelskim, wzmacniając swoją pozycję w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz poszerzając ofertę o kolejne rozwiązania i usługi IT.

„Konsekwentny rozwój Asseco w zmiennym otoczeniu biznesowym jest możliwy dzięki silnej dywersyfikacji sektorowej, produktowej i geograficznej. Cieszą nas bardzo dobre wyniki w segmencie Asseco Poland, gdzie przychody rosły w dwucyfrowym tempie. W I półroczu obserwowaliśmy dynamiczny wzrost sprzedaży w obszarach: finansów i bankowości, opieki zdrowotnej, energetyki i telekomunikacji. Przychody z sektora przedsiębiorstw urosły w Polsce o 29%, a finansów i bankowości – o 28%. Dynamicznie rosną nasze przychody w spółkach Asseco Data Systems, m.in. w obszarze usług zaufania, czy Asseco Cloud, które w I półroczu wypracowało sprzedaż wyższą o ponad 30% w porównaniu z tym samym okresem zeszłego roku” – powiedziała Karolina Rzońca-Bajorek, Wiceprezes Zarządu, CFO Asseco Poland. „W przypadku rynków międzynarodowych i segmentu Asseco International jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników sprzedaży rozwiązań klasy ERP. Grupa Asseco South Eastern Europe zwiększyła skalę działania we wszystkich segmentach. Spółki z Formula Systems sukcesywnie pozyskują nowe kontrakty i zdobywają klientów w Izraelu, Ameryce Północnej i Europie” – dodała CFO Asseco Poland.

Skonsolidowany portfel zamówień Asseco na 2023 rok w kursach zmiennych, w obszarze oprogramowania i usług własnych, ma obecnie wartość 12,2 mld zł. W kursach stałych wynosi 13,4 mld zł i jest wyższy o 7% niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

* Ujęcie non-IFRS obejmuje korekty o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia (PPA), o koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych (SBP) oraz o przychody i koszty związane z transakcjami nabycia/sprzedaży spółek i zdarzeniami jednorazowymi (oraz związane z nimi efekty podatkowe).