Grupa BOWIM – po 3 kw. br. skonsolidowany zysk netto na poziomie 146 mln zł

Jacek Rożek, Wiceprezes Zarządu Bowim S.A.
Jacek Rożek, Wiceprezes Zarządu Bowim S.A.

Grupa BOWIM S.A., jeden z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, odnotował rekordowe wyniki finansowe za trzy kwartały. Zgodnie z opublikowanymi raportem okresowym Grupa Kapitałowa osiągnęła we wskazanym okresie 146,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto, co stanowi wzrost o 2 750 procent w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Grupa osiągnęła również przychody z działalności operacyjnej na poziomie 1 650,7 mln zł i zysk operacyjny na poziomie 216,9 mln zł. Rekordowa rentowność jest wynikiem efektywnego wykorzystania wzrostu cen wyrobów stalowych, który miał miejsce  w I półroczu br.

Pozytywne wyniki finansowe Spółki są efektem maksymalnego wykorzystania przez Grupę wzrostowego trendu cen wyrobów stalowych. Był on zapoczątkowany od połowy IV kwartału ubiegłego roku i trwał aż do połowy tego roku. Połączenie konsekwentnie realizowanej ekspansji produktowej oraz zwiększanie udziału w rynku pozytywnie wpłynęło na osiągnięte wyniki.

– Minione kwartały były dla nas okresem rekordowym. Mimo korekty cen stali, która miała miejsce na przestrzeni III kwartału utrzymaliśmy zadowalającą marże osiągając bardzo dobre wyniki finansowe. Podkreślić również należy wzrost wolumenów sprzedawanych wyrobów o 10,3% dla Spółki i 9,2% dla Grupy Kapitałowej. Zamierzamy kontynuować nasza politykę zakupową, aby efektywnie wykorzystać trwającą stabilizację cen wyrobów stalowych – komentuje Jacek Rożek, Wiceprezes Zarządu BOWIM S.A.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży po trzech kwartałach 2021 roku wyniosły 1 648,9 mln PLN w porównaniu do 872,9 mln PLN osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Oznacza to, że skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży były w okresie trzech kwartałów 2021 roku wyższe o 88,9% w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku.