Grupa CCC wychodzi z pandemii silniejsza, z jeszcze mocniejszym e-commerce i zamyka rok obrotowy 2020/21 zbliżonymi rdr przychodami

Dariusz Miłek
Dariusz Miłek, Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy CCC

Grupa CCC zakończyła rok obrotowy 2020/21 (uwzględniający styczeń’21) przychodami na poziomie 5,6 mld zł. Przedłużającym się lockdownom towarzyszył w minionym roku dynamiczny wzrost e-commerce – aż o 71% rdr. Grupa CCC kontynuowała rozwój modelu omnichannel, optymalizując kanał offline i skalując obecność w segmencie online. Spółka z powodzeniem umacniała swoją pozycję rynkową poprzez wdrażanie nowych technologii, inwestycje w logistykę i uruchomianie kolejnych platform online na nowych rynkach, a także znaczące poszerzanie oferty produktowej – w tym kolekcji wpisujących się w zasady zrównoważonego rozwoju. Grupa CCC opublikowała także czwarty raport niefinansowy, dokonując w nim rewizji działań z obszarów uwzględnionych w strategii zrównoważonego rozwoju, będącego jednym z filarów strategii biznesowej GO.22.  

Ubiegły rok upłynął pod znakiem pandemii i związanych z nią wielu wyzwań, zwłaszcza dla branży retail.

Z całą pewnością możemy powiedzieć, że był to jeden z najbardziej wymagających okresów w historii Grupy CCC. Jednak dzięki zrealizowanym przez nas wcześniej inwestycjom w e-commerce i rozwój technologii, a także błyskawicznej odpowiedzi na zmieniające się warunki zewnętrzne, wyszliśmy z niego jeszcze silniejsi i bardziej zdeterminowani – mówi Dariusz Miłek, Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy CCC. – Nieustanny rozwój pozostaje jednym z naszych priorytetów, dlatego stawiamy na dalszą ekspansję. Świadczy o tym chociażby fakt otwarcia nowego konceptu sklepów off-price, który do końca roku zagości w blisko 60 lokalizacjach w Polsce.

Dzięki elastycznemu podejściu do zarządzania biznesem w nowej rzeczywistości, optymalizacji kosztowej, inwestycjom w e-commerce i logistykę, a także wsłuchiwaniu się w oczekiwania klientów, Grupa CCC zakończyła rok obrotowy 2020/21 (13-miesięczny) przychodami na poziomie 5,6 mld zł, z czego blisko połowa (48%) stanowiła sprzedaż e-commerce. – Biorąc pod uwagę wprowadzenie trzech lockdownów, w większości
w kluczowych dla handlu miesiącach, tj. marcu, kwietniu i listopadzie, jest to dobry wynik. Osiągnęliśmy go m.in. dzięki poświęceniu szczególnej uwagi rozwojowi e-commerce, produktu, a także zaprojektowaniu i wprowadzeniu w życie nowej strategii marketingowej – mówi Marcin Czyczerski, Prezes Zarządu Grupy CCC.

Poza pandemią COVID-19, istotnym czynnikiem wpływającym na wyniki Grupy było zawiązanie istotnych rezerw i odpisów związanych głównie z restrukturyzacją działalności stacjonarnej w regionie Europy Zachodniej. Zarząd zdecydował o rezygnacji z rozwoju sieci sklepów w krajach regionu DACH (Niemcy, Szwajcaria, Austria), aby pełnię uwagi poświęcić ekspansji w kluczowym dla Grupy regionie CEE oraz w segmencie sprzedaży online.

– Podjęte decyzje pozwoliły nam na koncentrację działań Grupy CCC w regionie o największym dla nas potencjale. Wierzymy, że zaprocentują one jeszcze bardziej dynamicznym rozwojem spółkidodaje Mariusz Gnych, Wiceprezes Zarządu Grupy CCC ds. Korporacyjnych.

W ubiegłym roku priorytetem Grupy CCC było zachowanie płynności i utrzymanie stabilności długoterminowego finansowania. W tym celu Spółka podjęła rozmowy z bankami i obligatariuszami. W pierwszym kwartale 2021 r. Grupa wstępnie potwierdziła wybrane warunki nowego finansowania bankowego. Jest to kolejny etap prac nad refinansowaniem zobowiązań, którego celem jest zapewnienie bezpiecznego, długoterminowego poziomu finansowania, zgodnie z założeniami biznesowymi strategii GO.22.

Niekwestionowany lider w e-commerce

Ostatnie lata były czasem intensywnego rozwoju kanałów internetowych w Grupie CCC.  – Pandemia i kolejne zamknięcia gospodarki spowodowały, że klienci błyskawicznie przenieśli swą aktywność zakupową do sieci. W naszej strategii GO.22 przewidzieliśmy taki rozwój wydarzeń, ale zakładaliśmy też, że stanie się to w szerszej perspektywie czasu. Choć koronawirus znacząco przyspieszył zmianę zachowań zakupowych, byliśmy bardzo dobrze przygotowani na migrację konsumentów do sklepów internetowych. Dziś jesteśmy z klientami wszędzie tam, gdzie oni: w offline, online lub obu kanałach jednocześnie. Nie ma wątpliwości, że realizowany przez nas model omnichannel zdaje egzamin, co doskonale odzwierciedla pozycja rynkowa Grupy CCC – Karol Półtorak, Wiceprezes Grupy CCC ds. Strategii i Rozwoju.

Głównym napędem e-commerce pozostaje eobuwie.pl, którego sprzedaż w roku obrotowym 2020/21 wyniosła 2,4 mld zł (+54% rdr), przy marży EBITDA na poziomie 8%. Marka zwiększa także udział na nowych rynkach (głównie w Europie Południowej) oraz rozwija platformę z modą premium – Modivo, która dostępna jest w 13 krajach. Jej udział w przychodach Grupy eobuwie.pl w całym 2020 roku wyniósł już 10%. W 2020 roku Modivo zwiększało przychody w tempie 300% rdr. Pozyskanie na początku kwietnia br. dwóch mniejszościowych akcjonariuszy, z których każdy obejmie 10% pakiet akcji eobuwie.pl, wzmocni spółkę w realizacji głównego celu, jakim jest dalszy szybki rozwój i wzmacnianie pozycji europejskiego lidera e-commerce. – Tempo wzrostu kanałów online w dużym stopniu jest determinowane przez rozwój zaplecza logistycznego. Mając to na uwadze, już w ub.r. uruchomiliśmy nowe centrum dystrybucyjne w Zielonej Górze, a obecnie finalizujemy jego dalszą rozbudowę. Intensywnie pracujemy także nad uruchomieniem magazynu w Bukareszcie. W tym roku również jesteśmy pewni fenomenalnych rezultatów – podsumowuje Marcin Grzymkowski, założyciel oraz Prezes Zarządu eobuwie.pl i Modivo. Pandemia zmieniła nasze preferencje zakupowe, a nieuchronna digitalizacja objęła również świat mody. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom w obszarze fashiontech klienci eobuwie.pl i Modivo nie tylko podnoszą wrażenia, ale także znacząco skracają proces podjęcia decyzji zakupowych. Jestem przekonany, że dalszy rozwój e-commerce jest nieunikniony, a my jesteśmy na to gotowi.

Jednocześnie rośnie znaczenie pozostałych kanałów e-commerce Grupy CCC (CCC.eu, DeeZee, Gino Rossi), które w roku obrotowym 2020/21 odpowiadały już za 17% sprzedaży online, w porównaniu do 6% w tym samym okresie rok wcześniej. Z aplikacji mobilnej CCC korzysta już niemal 5 mln osób. W zeszłym roku Grupa intensywnie pracowała także nad nową odsłoną Klubu CCC, który zadebiutował w marcu br. Z kolei mieszkańcy 36 miast w Polsce, dzięki usłudze CCC Express, mogą cieszyć się zakupionymi butami już w 1,5h po złożeniu zamówienia online. Platforma ccc.eu, która w ubiegłym roku wystartowała na 3 nowych rynkach, była najszybciej rosnącym kanałem Grupy (+753% rdr). W całym roku obrotowym 2020/21 roku otworzono 22 nowe platformy e-commerce na 9 rynkach. Dziś klienci Grupy CCC mogą korzystać łącznie z 82 kanałów online w 18 krajach.

Uwzględniając dynamikę rozwoju Grupy oraz jej ambitne plany, w I kwartale 2021 r. do zarządu powołano trzech nowych Wiceprezesów – Adama Holewę, Igora Matusa oraz Kryspina Derejczyka. Obejmą oni nadzór nad trzema istotnymi obszarami biznesu – w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw, nadzoru właścicielskiego nad spółkami oraz zarządzania finansami.

Grupa CCC publikuje 4. raport niefinansowy

W 2020 r. Grupa CCC konsekwentnie realizowała plany również w zakresie zrównoważonego rozwoju, który jest jednym z filarów strategii biznesowej GO.22. Spółka swoje działania koncentruje wokół 4 kluczowych obszarów, tj. odpowiedzialny produkt, odpowiedzialność względem środowiska naturalnego, odpowiedzialność względem pracowników oraz społeczeństwa.

 

Zrównoważony rozwój jest integralną częścią naszej działalności, dlatego jesteśmy przekonani, że nawet pandemia nie zwalnia nas ze środowiskowego i społecznego zaangażowania. Dziś, kiedy po raz czwarty dokonujemy rewizji przyjętych celów ESG, widzimy, jak wiele działań z tego zakresu zrealizowaliśmy. Bardzo nas to cieszy, jednakże nie spoczywamy na laurach. Będziemy w dalszym ciągu sukcesywnie dążyć do tego, aby nasza działalność była prowadzona w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. To nasze zobowiązanie jako lidera branży – mówi Marcin Czyczerski.

W ramach realizacji działań związanych z odpowiedzialnością względem tworzonych produktów, CCC wprowadziła kolekcję obuwia i dodatków „Go for nature”, wyprodukowanych w sposób zrównoważony, przy zastosowaniu ekologicznych materiałów oraz technologii, które optymalizują zużycie wody i energii podczas procesu ich tworzenia. Istotnym elementem działalności spółki w tym zakresie było także skuteczne zarządzanie łańcuchem dostaw. Wdrożony i podpisany już przez 100% dostawców Grupy Kodeks Postępowania Dostawców oraz cykliczne audyty, stanowią gwarancję, że oferowane przez organizację produkty są bezpieczne, wysokiej jakości, wytwarzane, a następnie sprzedawane w sposób odpowiedzialny.

W Grupie CCC bardzo uważnie wsłuchujemy się w głos naszych klientek i klientów, którzy swoje decyzje konsumenckie podejmują coraz świadomiej. Oczekują oni od nas produktów wytwarzanych w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego i z poszanowaniem praw człowieka, a my na te potrzeby aktywnie odpowiadamy –dodaje Karol Półtorak.

W analizowanym okresie CCC podjęło także wiele działań nakierowanych na optymalne wykorzystanie zasobów i redukcję odpadów. W rezultacie w 2020 r. w sklepach stacjonarnych należących do spółki całkowicie zrezygnowano z plastikowych toreb i wprowadzono papierowe opakowania z recyklingu. Natomiast zamawiane w kanałach e-commerce produkty docierają do klientów w ekologicznych pudełkach. Spółka zakłada, że w 2021 r. 70% opakowań produkcji własnej będzie pochodzić z recyklingu, a w 2022 roku 80% z nich nada się do ponownego przetworzenia. Będąc odpowiedzialną za swoje produkty, firma uruchomiła także akcję zbiórki obuwia pod hasłem „Daj swoim butom drugie życie”. W ramach tej inicjatywy, tylko w ubiegłym roku, zebrano 10 ton zużytego obuwia, które następnie zagospodarowano w bezpieczny sposób.

W roku obrotowym 2020/21 organizacja w dalszym ciągu poszukiwała sposobów na ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji gazów cieplarnianych. W budynkach, w których Grupa CCC prowadzi działalność operacyjną, udoskonalono inteligentne systemy zarządzania, a wprowadzone w ubiegłym roku w sieci salonów rozwiązania, m.in. oświetlenie i ekrany LED, spowodowały redukcję zużycia energii na 1m2 powierzchni handlowej. Firma zobowiązała się, że od 2021 r. 100% zakupionej energii elektrycznej, będzie pochodziło z odnawialnych źródeł, tj. z małych z elektrowni wodnych oraz elektrowni wiatrowych.

Działania podejmowane przez Grupę CCC w zakresie zrównoważonego rozwoju dostrzegane są przez rynek. W 2020 r., czyli wcześniej od pierwotnych założeń, spółka osiągnęła ocenę A w ratingu MSCI. Co więcej, zajęła ona 11 miejsce wśród wszystkich spółek na świecie i 2 miejsce w branży w globalnym, prestiżowym ratingu Refinitiv dotyczącym różnorodności i inkluzji.

Pełny opis działań podjętych przez CCC w ramach zrównoważonego rozwoju w roku obrotowym 2020/21 dostępny jest na stronie – https://corporate.ccc.eu/raporty-csr.