Grupa Develia osiągnęła 84,8 mln zł zysku netto w trzech kwartałach 2021 r.

Andrzej Oślizło
Andrzej Oślizło, prezes Develii
  • W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2021 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 596,3 mln zł, czyli 87,3% więcej niż rok wcześniej.
  • Zysk netto grupy wyniósł 84,8 mln zł wobec 23 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku, co oznacza wzrost o 268%.
  • W ciągu pierwszych 9 miesięcy 2021 r. Develia sprzedała 1500 lokali na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych wobec 781 w analogicznym okresie 2020 r. W ciągu trzech kwartałów deweloper przekazał 1279 lokali wobec 746 rok wcześniej.
  • Na koniec września 2021 r. Develia posiadała 536,8 mln zł gotówki i krótkoterminowych aktywów finansowych.

– W minionym kwartale poczyniliśmy kolejne kroki, które przybliżają nas do realizacji strategii opublikowanej na początku roku oraz osiągnięcia celów na 2021 rok. Jednym z najbardziej istotnych jest podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów w Sky Tower. Środki ze sprzedaży biurowca przeznaczymy m.in. na dalszy rozwój działalności w segmentach mieszkaniowym oraz PRS – mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii. – W obliczu rosnącej inflacji, popyt na mieszkania nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. Nieruchomości pozostają atrakcyjną lokatą kapitału, a dotychczasowe podwyżki stóp procentowych będą miały niewielki wpływ na sytuację na rynku mieszkaniowym – dodaje Andrzej Oślizlo.

Działalność deweloperska

W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2021 r. Develia sprzedała 1500 lokali na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych wobec 781 lokali w tym samym okresie roku ubiegłego, co oznacza wzrost o 92%. W okresie styczeń – wrzesień 2021 r. deweloper przekazał 1279 lokali wobec 746 rok wcześniej, czyli o 71% więcej.

W samym III kwartale deweloper sprzedał 438 lokali. Najwięcej mieszkań znalazło nabywców w Krakowie (144) i w Gdańsku (135). Było to konsekwencją rozszerzenia oferty w tych miastach. W okresie lipiec-wrzesień 2021 r. Develia przekazała 521 lokali, czyli 97% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłym roku. Wzrost ten jest pochodną wysokiej liczby przekazań we Wrocławiu (inwestycje Nowa Racławicka i Kamienna 145).

Od początku III kwartału Develia wprowadziła do sprzedaży 419 lokali. Do oferty trafiły mieszkania w projektach Reja 55 i Kaskady Różanki we Wrocławiu, Marinus w Gdańsku oraz w I etapie inwestycji Aleje Praskie w Warszawie. Jeszcze w listopadzie Develia wprowadzi do oferty kolejne projekty w Warszawie i w Gdańsku.

W październiku br. Develia rozpoczęła współpracę z Grupo Lar Holding Polonia na podstawie umowy o współpracy joint venture. Wcześniej spółka otrzymała bezwarunkową zgodę na dokonanie koncentracji i zakończyła badania due diligence, zamykając tym samym transakcję polegającą na przystąpieniu do trzech spółek inwestycyjnych, które będą realizowały budowy osiedli mieszkaniowych na Ursynowie, Saskiej Kępie i Białołęce w Warszawie. Pierwszy projekt będzie wprowadzony do sprzedaży na przełomie I i II kwartału 2022 r.

Działalność komercyjna

Zgodnie z założeniami przedstawionej na początku 2021 r. strategii deweloper redukuje swoje zaangażowanie w segmencie komercyjnym. We wrześniu grupa Develia podpisała z Olimp Investment, spółką należącą do funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Adventum Group, przedwstępną umowę sprzedaży wszystkich należących do niej udziałów (79,55%) w projekcie Sky Tower we Wrocławiu. Cenę sprzedaży ustalono na 84,4 mln EUR. Zostanie ona pomniejszona o wartość nierozliczonych na dzień zawarcia finalnej transakcji zachęty dla najemców z tytułu umów najmu. Transakcja ma być sfinalizowana do końca 2021 r. Podpisanie ostatecznej umowy jest uzależnione od spełnienia warunków zawieszających. Pieniądze pozyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone na spłatę kredytu związanego z projektem w wysokości blisko 195,5 mln zł oraz na dalszy dynamiczny rozwój działalności w segmencie mieszkaniowym.

Poziom komercjalizacji Arkad Wrocławskich wynosi 94%. Budynek Sky Tower jest wynajęty w 87%, a Wola Retro w 76%.

Wyniki finansowe

Dane finansowe (tys. zł) 1-3Q2021 1-3Q2020 Zmiana
Przychody 596 332 318 461 +87,25%
Zysk brutto ze sprzedaży 163 364 116 194 +40,60%
Marża brutto ze sprzedaży 27,39% 36,49% -9,10pp
Zysk brutto ze sprzedaży segment deweloperski 131 271 77 565 +69,24%
Marża brutto ze sprzedaży segment deweloperski 24,66% 30,71% -6,05pp
Zysk brutto ze sprzedaży segment komercyjny 32 056 38 571 -16,89%
Marża brutto ze sprzedaży segment komercyjny 50,08% 58,60% -8,52pp
EBITDA 118 888 84 675 +40,41%
EBITDA bez przeszacowań nieruchomości 124 983 89 606 +39,48%
Zysk netto 84 772 23 037 +267,98%
Skorygowany zysk netto* 88 809 60 987 +45,62%

(*) – skorygowany zysk netto, liczony według wzoru: skorygowany zysk netto = zysk netto – zysk/(strata) z nieruchomości inwestycyjnych – przychody/koszty finansowe z tytułu wycen zobowiązań finansowych w EUR – podatek odroczony utworzony od korygowanych pozycji

Przychody grupy za trzy kwartały 2020 r. wyniosły 596,3 mln zł wobec 318,5 mln zł rok wcześniej. Develia wypracowała 84,8 mln zł zysku netto wobec 23 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Zysk brutto ze sprzedaży z działalności deweloperskiej za pierwsze trzy kwartały 2021 r. wyniósł 131,3 mln zł przy przychodach 532,3 mln zł. Zysk brutto ze sprzedaży z usług najmu wyniósł 32,1 mln zł przy przychodach 64 mln zł.

– Wraz z postępem sprzedaży mieszkań systematycznie uzupełniamy bank ziemi, w ostatnich tygodniach sfinalizowaliśmy nabycie działki w Gdańsku pozwalającej na budowę około 184 lokali. Zabezpieczyliśmy też środki na realizację kolejnych projektów emitując obligacje o wartości 100 mln zł – mówi Paweł Ruszczak, wiceprezes Develii.

Po zakończeniu III kwartału, na początku października, Develia wyemitowała obligacje o wartości 100 mln zł. Obligacje zostały uplasowane w ramach programu emisji do 400 mln zł.

Na koniec września 2021 r. Develia posiadała 536,8 mln zł gotówki i krótkoterminowych aktywów finansowych. Na koniec III kwartału 2021 r. zobowiązania finansowe wyniosły 892,5 mln zł w porównaniu z 838,7 mln zł na koniec 2020 r.