Grupa Echo-Archicom finalizuje połączenie biznesu mieszkaniowego

Waldemar Olbryk, prezes Archicom
Waldemar Olbryk, prezes Archicom

Archicom przejął mieszkaniowe projekty deweloperskie, zespół pracowników i bank ziemi od Echo Investment. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy obu spółek wydały zgodę na połączenie biznesu mieszkaniowego. Po sfinalizowaniu transakcji Archicom zajmuje pozycję wśród największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce, a Echo Investment koncentruje się na nieruchomościach komercyjnych, mieszkaniach na wynajem i wielofunkcyjnych projektach „destinations”. Udział spółki w kapitale Archicom wyniesie łącznie 89,30%.

Zakończona transakcja o rynkowej wartości blisko 830 mln złotych znacznie wzmocniła pozycję spółki Archicom zapewniając jej większy potencjał wzrostu, synergie i szerszą rozpoznawalność. Połączone zasoby ułatwią m.in. doskonalenie kompetencji, wymianę doświadczeń i ekspansję geograficzną. Ogólnopolska skala działalności nada biznesowi Archicom nowej dynamiki, a z nowym zespołem osiągnie potencjał sprzedaży 4 tysięcy mieszkań rocznie. Oferta firmy będzie teraz dostępna w pięciu największych polskich miastach: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi i Poznaniu, a kolejne rynki są w planach.

„Przejęcie mieszkaniowej części biznesu Echo Investment to milowy krok w historii Archicom i szansa na przyspieszenie naszego rozwoju na niespotykaną dotąd skalę. Staliśmy się tym samym jednym z największych deweloperów mieszkaniowych w kraju, a debiutując w 4 nowych miastach poza Wrocławiem, staliśmy się marką o zasięgu ogólnopolskim. Mamy przy tym ambicje na dalszą ekspansję. Połączenie doświadczeń w kreowaniu przestrzeni miejskich i wielopłaszczyznowego know-how, które obie organizacje gromadziły przez ponad 30 lat obecności na polskim rynku, to unikalny i bezcenny kapitał. Umocnienie pozycji Archicom to również większe bezpieczeństwo finansowe, większa stabilność i większa atrakcyjność z perspektywy wszelkich grup interesariuszy. Wiedza zaczerpnięta od Echo, przede wszystkim w obszarze inwestycji multifunkcjonalnych, pozwoli nam jeszcze skuteczniej kształtować zdrową tkankę miejską. Wkraczając na wyższy poziom biznesu, nie zapominamy o tym, co od zawsze nadaje kierunek naszej strategii, czyli orientacji na potrzeby naszych klientów i działaniu w duchu idei zrównoważonego rozwoju. Od początku działalności budujemy nasz biznes na trwałych fundamentach ESG, co traktujemy nie tylko jako nasz obowiązek, ale szanse zmian dla całej branżymówi Waldemar Olbryk, prezes Archicom.

W zamian za wniesienie aportu Echo Investment objęło 22.825.700 nowych akcji Archicom w cenie emisyjnej 36,34 złotych, osiągając udział w kapitale na poziomie 89,30%. Echo Investment będzie dalej wzmacniało swoją pozycję w sektorze nieruchomości komercyjnych, w którym klientem ostatecznym są przede wszystkim instytucje: fundusze inwestycyjne, międzynarodowi inwestorzy, najemcy itp. Firma skoncentruje się na segmencie biurowym, handlowym, PRS (Resi4Rent) i biur serwisowanych (CitySpace), a także wielofunkcyjnych projektach „destinations”, takich jak Browary Warszawskie, łódzka Fuzja czy Towarowa 22 w Warszawie.

Praktycznie dwukrotny wzrost popytu na mieszkania rok do roku oraz długoterminowe perspektywy rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce sprawiają, że z optymizmem patrzymy na przyszłość tego segmentu. Dlatego zdecydowaliśmy się na klarowny podział naszego biznesu na część komercyjną i mieszkaniową, który otwiera przed nami atrakcyjne możliwości wynikające z synergii Grupy Echo-Archicom. Wzmocniony potencjał skonsolidowanego biznesu mieszkaniowego ułatwi nam realizację ambitnych projektów, które planujemy m.in. na warszawskim Służewcu Przemysłowym czy przy Towarowej 22. Jednocześnie, Echo Investment będzie dalej rozwijać się w segmentach biurowym czy usługowym, a także zwiększy swoje zaangażowanie w projekty na obiecującym rynku mieszkań na wynajem” mówi Maciej Drozd, wiceprezes ds. finansowych Echo Investment.

Na koniec 2022 r. wartość aktywów Grupy Echo Investment–Archicom wynosiła 6,1 mld zł, z czego na segment komercyjny przypadało 3,8 mld zł, natomiast na mieszkaniowy – 2,3 mld zł.