Grupa Eesti Energia z rekordowymi wynikami w I kw. 2022 r.

Eesti Energia

Przychody ze sprzedaży Eesti Energia wzrosły do 571,5 mln EUR w I kwartale 2022 r., co stanowi najlepszy wynik w historii Grupy. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, przychody Grupy wzrosły o 274 mln EUR (+92%).

Skorygowany zysk EBITDA grupy wyniósł 127,3 mln EUR (+88,2%), a skorygowany zysk netto 77,2 mln EUR (+254,2%). Uwzględniając aktualizację przyszłej wartości rynkowej umów długoterminowych, EBITDA Eesti Energia w pierwszym kwartale wyniosła 213 mln EUR, a zysk netto 163 mln EUR.

 

 

  I kw. I kw. Zmiana
2022 r. 2021 r.
Przychody ze sprzedaży mln EUR 571,5 297,3 +92,2%
EBITDA mln EUR 127,3
(213)*
67,6
(72,4)*
+88,2%
Inwestycje mln EUR 59,3 32,1 +84,6%
Zysk netto mln EUR 77,2
(163)*
21,8
(26,5)*
+254,2%
* w tym aktualizacja wartości rynkowej długoterminowych umów zakupu i sprzedaży energii elektrycznej

 

Największy wpływ na wyniki finansowe miały wyższe ceny energii elektrycznej na wszystkich rynkach, na których działa Grupa Eesti Energia. Ponadto pomimo cieplejszej zimy niż w 2021 r. i prawie 6% spadku zużycia energii elektrycznej, wolumen sprzedaży energii elektrycznej Grupy wzrósł o 13% r/r do 2,9 TWh. Sprzedaż w Finlandii, na Łotwie, Litwie i w Polsce stanowiła łącznie 54% całkowitego wolumenu, natomiast w Estonii 46%.

Produkcja energii elektrycznej w I kwartale wyniosła 1,7 TWh (wzrost o 31% r/r), z czego produkcja ze źródeł odnawialnych wyniosła 0,4 TWh. Sprzedaż paliw płynnych spadła o 7% r/r do 104 tys. ton, a produkcja o 15% do 106 tys. ton z powodu planowanych prac konserwacyjnych w zakładach.

Dalszy rozwój zielonej energii

Enefit Green, spółka zależna Eesti Energia, buduje obecnie cztery nowe farmy wiatrowe w Estonii, na Litwie i w Finlandii. Nowe farmy wiatrowe powstają we współpracy z klientami, których umowy zapewniają bezpieczeństwo inwestycji. Istnieje duże zapotrzebowanie na takie umowy sprzedaży energii elektrycznej, które gwarantują dostawę energii ze źródeł odnawialnych po stałej cenie.

Eesti Energia jest obecna poza granicami Estonii za pośrednictwem spółki zależnej Enefit, działającej na polskim rynku od 2017 roku. Oferta Enefit w Polsce jest skierowana do klientów biznesowych i obejmuje zakup energii, a także rozwiązania oraz usługi energetyczne. Spółka operuje także na Łotwie, Litwie i w Finlandii.