Grupa Ergis po I kw. 2017 r.

0
Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu ERGIS SA.
Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu ERGIS SA. Foto: Tomek Pikula

Grupa ERGIS, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo–Wschodniej, zanotowała w I kwartale 2017 roku przychody ze sprzedaży sięgające 183,4 mln zł (wzrost o 6,3%). Wynik operacyjny w tym okresie wyniósł 11,2 mln zł (wzrost o 8,3%), EBITDA 17 mln zł (wzrost
o 2,8 %) a wynik netto sięgnął 8,4 mln zł (wzrost o 22,2%).

Na uwagę zasługuje wyraźna poprawa, o 9,5%, wartości marży brutto na sprzedaży – sięgnęła ona 29,8 mln w I kwartale 2017 wobec 27,2 mln zł rok wcześniej. Jest to efekt przeprowadzonej restrukturyzacji w spółkach niemieckich oraz znaczącej poprawy rentowności recyklingu w wyniku przeprowadzonej na początku 2016 roku inwestycji. W rezultacie w I kwartale 2017 roku EBITDA Grupy wzrósł do 17,0 mln w porównaniu do 16,5 mln w analogicznym okresie 2016 roku.

Zgodnie z zapowiedziami, Grupa prowadzi budowę kolejnej linii do ekstruzji folii nanoErgis® w zakładzie w Oławie, której uruchomienie jest planowane przed terminem – są szanse na rozpoczęcie produkcji już w lipcu. Grupa podjęła także decyzję o inwestycji w nową linię do produkcji folii i laminatów z PET w MKF-ERGIS GmbH w Berlinie.

Rada Nadzorcza poparła rekomendację Zarządu dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie wypłaty dywidendy za 2016 rok w wysokości 0,20 zł na akcję, czyli rekordowej w historii Spółki.

WYNIKI FINANSOWE – SZCZEGÓŁY

Wyniki finansowe Grupy ERGIS w I kwartale 2017 roku przedstawia poniższa tabela:

w tys. PLN  I kw. 2017 I kw. 2016 Dynamika
Przychody ze sprzedaży 183 400 172 579 +6,3%
Zysk operacyjny 11 171 10 315 +8,3%
Zysk brutto 10 539 8 812 +19,6%
EBITDA 17 034 16 569 +2,8%
Zysk netto 8 431 6 902 +22,2%

W I kwartale 2017 roku ceny surowców strategicznych były wyższe niż w IV kwartale 2016 (od 2,5% do 18%). Również w porównaniu z I kwartałem 2016 roku ceny większości surowców, z wyjątkiem LLDPE oraz płatków PET (gdzie odnotowano niewielkie spadki), były o kilkanaście procent wyższe. Przychody ze sprzedaży Grupy w I kwartale 2017 były wyższe o 6,3% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, przy średnim kursie PLN/EUR niższym o 1,5%.

Rentowność brutto sprzedaży za I kwartał 2017 roku była w Grupie Ergis nieznacznie wyższa niż w analogicznym okresie roku 2016 i wyniosła 16,3% (wobec 15,8%), a wartość marży wyraźnie przekroczyła ubiegłoroczną (29,8 mln zł w I kwartale 2017 wobec 27,2 mln zł w analogicznym okresie 2016). Jest to efekt restrukturyzacji przeprowadzonej w Dywizji Folii Twardych oraz znaczącej poprawy rentowności recyklingu w wyniku przeprowadzonej na początku 2016 roku inwestycji.

W rezultacie w I kwartale 2017 roku EBITDA Grupy wzrósł do 17,0 mln zł w porównaniu do
16,5 mln zł w analogicznym okresie 2016 roku.

Wyniki za I kwartał 2017 roku rok oceniam jako dobre. Konsekwentne wdrażanie nowych produktów i technologii (nanoErgis®) oraz skuteczna restrukturyzacja pozwoliły zrealizować w I kwartale 2017 roku wynik netto lepszy niż w I kwartale 2016 roku, mimo znacznego wzrostu cen surowców, ograniczającego marże na sprzedaży wielu produktów – powiedział Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu ERGIS SA.

Pozytywnie oceniając obecną sytuację Spółki, Zarząd zdecydował o zarekomendowaniu WZA wypłaty dywidendy w wysokości 0,20 zł na akcję, czyli rekordowej w historii firmy – dodał Tadeusz Nowicki.