Grupa InPost z rekordowym wynikiem w II kwartale 2023 roku

Rafał Brzoska, założyciel i prezes zarządu InPost
Rafał Brzoska, założyciel i prezes zarządu InPost

Wzrost wolumenów na rynkach międzynarodowych wyniósł 28% r/r, notując dynamikę wyższą niż w Polsce, gdzie liczba przesyłek zwiększyła się o 15% r/r

Grupa InPost, niekwestionowany lider rozwiązań logistycznych dla branży
e-commerce w Europie, w drugim kwartale 2023 roku kontynuowała imponujący wzrost wolumenów, przychodów oraz zysków. Przychody w drugim kwartale wzrosły o 26% r/r, osiągając 2 140,5 mln zł, skorygowany wskaźnik EBITDA zwiększył się o 35% r/r, osiągając wartość 690,1 mln zł, natomiast wolumen obsłużonych przesyłek wzrósł w drugim kwartale o 19% r/r, sięgając 214,7 mln sztuk.

Grupa InPost w II kwartale dynamicznie rozwijała także własną sieć urządzeń Paczkomat®. Na koniec czerwca w Polsce było 20 652 tych urządzeń, w Wielkiej Brytanii 5 403, we Francji 3 585, a we Włoszech 1 359. Ogółem liczba urządzeń Paczkomat® na koniec kwartału wynosiła 31 443 maszyn i była wyższa o 30% r/r.

Rafał Brzoska, założyciel i prezes zarządu InPost:

Grupa InPost zanotowała w II kwartale bardzo szybki wzrost zarówno pod względem przychodów, jak i – co ważne – rentowności. Dynamika obsługiwanych wolumenów wyniosła aż 19%, czyli znacznie powyżej dynamik wolumenów
e-commerce notowanych na rynkach, na których jesteśmy obecni. Jest to potwierdzeniem wysokiej jakości oferowanych przez InPost usług.

W II kwartale w dalszym ciągu inwestowaliśmy w rozwój sieci i poprawę jakości usług, gdyż zapotrzebowanie na nasze usługi utrzymuje się na wysokim poziomie.

W Wielkiej Brytanii, która jest jednym z kluczowych dla Grupy InPost rynków, partnerstwo oraz późniejsze nabycie udziałów w Menzies Distribution ułatwiło nam skokowe zwiększanie obsługiwanych wolumenów.

W kolejnych kwartałach nadal będziemy rozwijać naszą sieć, umacniać pozycję rynkową oraz dążyć do dalszej poprawy rentowności na wszystkich kluczowych rynkach.

KLUCZOWE INFORMACJE

 • W II kwartale wolumen obsłużonych przez Grupę InPost przesyłek osiągnął rekordowy poziom 214,7 mln, co stanowi wzrost o 19% r/r. Dwucyfrową dynamikę odnotowano zarówno w Polsce jak i na rynkach międzynarodowych, gdzie wzrosty wyniosły odpowiednio 15% i 28% r/r.
 • Grupa wypracowała znaczący wzrost przychodów, o 26,2% r/r, które osiągnęły poziom 2140,5 mln zł. To efekt większych wolumenów przesyłek oraz zrealizowanej z sukcesem strategii zmiany cen na polskim rynku.
 • Skorygowana EBITDA Grupy wyniosła 690,1 mln zł, co oznacza wzrost o 35% r/r, przy skorygowanej marży EBITDA na poziomie 32,2%. To więcej o 210 punktów bazowych w stosunku do drugiego kwartału 2022 roku. Było to efektem poprawy rentowności w Polsce oraz ograniczenia strat w Wielkiej Brytanii i Włoszech.
 • W II kwartale 2023 roku Grupa InPost osiągnął dodatnie wolne przepływy pieniężne (FCF) w wysokości 93 mln zł, oraz zmniejszyła zadłużenie netto do 2.7x z 3.2x na koniec 2022 roku.
 • W Polsce w II kwartale InPost ustanowił nowy rekord wolumenu przesyłek na poziomie 141,6 mln, co było efektem znacznego wzrostu liczby przesyłek odbieranych poprzez Paczkomat® (+17% r/r). Wynik ten odzwierciedla ciągłe zwiększanie udziału w rynku, który rósł w II kwartale wolniej o 6pp w porównaniu do dynamiki osiąganej przez InPost.
 • Wolumen przesyłek Mondial Relay wzrósł do 59,8 mln, co jest efektem coraz większego zainteresowania konsumentów odbiorem przez APM (Automated Parcel Machine). W II kwartale 2023 roku już 12% całkowitego wolumenu Mondial Relay zostało dostarczonych za pośrednictwem sieci urządzeń APM (wobec 3% rok wcześniej). Do końca drugiego kwartału 2023 r. sieć zewnętrzna Mondial Relay wzrosła o 22% r/r, w tym sieć APM zwiększyła się o 297% r/r.
 • W Wielkiej Brytanii i Włoszech InPost w II kwartale 2023 roku dostarczył 13,3 mln przesyłek, osiągając przychody na poziomie 131 mln zł (wzrost r/r o 177%). Warto zauważyć, że strata EBITDA w Wielkiej Brytanii została znacznie zmniejszona dzięki korzystnej ofercie i optymalizacji kosztów operacyjnych.
 • Jednym z najważniejszych wydarzeń po II kwartale 2023 roku było nabycie 30% udziału w Menzies Distribution, nowym dostawcy usług logistycznych dla InPost w Wielkiej Brytanii. Transakcja wydatnie zwiększa potencjał wzrostu InPost na tym rynku.

PERSPEKTYWY NA ROK 2023

 • Grupa InPost spodziewa się wzrostu powyżej rynku e-commerce we wszystkich kluczowych krajach, w których jest obecna (Polska, Francja, Wielka Brytania).
 • W całym 2023 Grupa oczekuje wyższego wzrostu przychodów w stosunku do wolumenów.
 • W Mondial Relay Grupa będzie się koncentrować na inwestycjach w sieć oraz wzrost udziału w rynku, jednocześnie zarządzając rosnącymi kosztami wynikającymi z inflacji płac i inwestycji w operacje.
 • Grupa oczekuje, że skorygowana EBITDA w Wielkiej Brytanii osiągnie próg rentowności w IV kwartale 2023 r., a 2024 r. będzie rentowna w ujęciu całego roku.
 • Grupa będzie w dalszym ciągu umacniać pozycję lidera, koncentrując się na zwiększaniu sieci urządzeń Paczkomat® w Polsce oraz rozwijaniu sieci tych urządzeń we Francji i Wielkiej Brytanii.
 • Łączne nakłady inwestycyjne wyniosą w 2023 r. 1,1-1,2 mld zł przy zwiększonym udziale nakładów inwestycyjnych na rynkach międzynarodowych.
 • Grupa oczekuje dodatniego FCF na koniec roku oraz dalszego zmniejszania zadłużenia netto w drugiej połowie 2023 roku.
 • W III kwartale 2023 r. Grupa InPost spodziewa się wzrostu wolumenów r/r podobnego do wygenerowanego w II kwartale 2023 r. we wszystkich segmentach (z nieznaczną poprawą w Wielkiej Brytanii i Włoszech).