Grupa Jaguar S.A. rozwija nowe segmenty biznesowe

0

Grupa Jaguar S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się rewitalizacją kamienic, budową domów oraz obrotem nieruchomościami, zakończyła 2 kw. 2016 r. osiągnięciem przychodów netto ze sprzedaży w wysokości ponad 704 tys. zł. Emitent rozwija obecnie wszystkie prowadzone segmenty biznesowe, co jest zgodne z przyjętą strategią rozwoju.

W 2 kw. 2015 r. Spółka zanotowała przychody netto ze sprzedaży w kwocie 572 tys. zł. Z kolei w całym pierwszym półroczu 2016 r. łączna wartość przychodów netto ze sprzedaży Emitent sięgnęła blisko 1.049 tys. zł wobec 643 tys. zł w analogicznym okresie ub. roku. Istotny wzrost sprzedaży oraz większa dywersyfikacja źródeł przychodów powinny pozwolić na dalszą poprawę wyników finansowych. Grupa Jaguar S.A. podpisała już przedwstępne umowy sprzedaży na wszystkie apartamenty w jej pierwszym projekcie deweloperskim – Gdynia Kamienna Góra Lipowa. Sporządzenie aktów przenoszących własność lokali mieszkalnych planowane na wrzesień oraz październik br. i będzie ono miało pozytywne wpływ na wartość przychodów i zysków Spółki. Kontynuowanie realizacji kolejnych projektów rewitalizacyjnych w atrakcyjnych lokalizacjach pozostaje obecnie priorytetem dla Zarządu Emitenta i w tym celu poszukuje on interesujących nieruchomości do nabycia.

„Obok pierwotnego segmentu naszej działalności, polegającego na inwestycjach w nieruchomości gruntowe oraz budowie domów na własnych gruntach, coraz większe znaczenie zaczyna właśnie odgrywać ta nowa linia biznesowa związana z rewitalizacją starych budynków wielorodzinnych o ciekawej architekturze, często objętych opieką konserwatora zabytków. Spółka prowadzi obecnie zaawansowane negocjacje zakupu kolejnych kamienic, których finał nastąpi w najbliższych tygodniach. Zarząd rozważa dalsze powiększenie skali działań w obrębie nieruchomości lokalowych, włączając w to nie tylko remontowanie, ale także budowanie niewielkich budynków wielorodzinnych lub hotelowo-pensjonatowych.” – stwierdza Jacek Wieczorkowski, Członek Zarządu Spółki Grupa Jaguar S.A.

Spółka zawarła także umowę inwestycyjną z inwestorem finansowym – Gdyńska Grupa Finansowa S.A. – zakładającą objęcie przed ten podmiot 600.000 akcji serii E po cenie emisyjnej wynoszącej 0,28 zł za akcję. Gdyńska Grupa Finansowa S.A. jest funduszem Private Equity/Venture Capital i prowadzi działalność w segmencie inwestycyjnym oraz doradczym. Pozyskane przez Emitenta środki zostaną przeznaczone na bieżącą działalność.

Czytaj również:  Wolfs Technology Fund S.A. pozyskuje 15 mln zł z emisji akcji serii E

„Chcemy tym krokiem zapoczątkować większą współpracę z tym funduszem i jemu podobnymi. Zależy nam z jednej strony na pozyskaniu partnerów finansowych do przedsięwzięć deweloperskich na większą skalę, a z drugiej strony od dawna zapowiadaliśmy chęć sięgnięcia w obszarze finansowania działalności nie tylko po kapitał dłużny, ale także akcyjny. Wierzymy, że te działania mocno przyspieszą rozwój naszej Spółki.” – podsumowuje Wieczorkowski.