Ronson z sukcesem zakończył pierwszą publiczną emisją obligacji

Tomasz Łapiński

Ronson Europe wyemitował w ramach oferty publicznej obligacje serii P o wartości nominalnej 10 mln zł. Obligacje zostały przydzielone 74 inwestorom, a zapisy zostały zredukowane średnio o 10,89%.

– Dzięki zakończonej sukcesem ofercie publicznej oraz wcześniej przeprowadzonym emisjom prywatnym zaspokoiliśmy nasz apetyt na ten rok na pozyskanie finansowania w drodze emisji obligacji. Dobre przyjęcie naszych papierów przez inwestorów detalicznych, którzy docenili naszą strategię i silną pozycję finansową, umożliwia nam rozważenie ponownego pozyskania finansowania w ramach oferty publicznej skierowanej do inwestorów detalicznych w przyszłości – powiedział Tomasz Łapiński, dyrektor finansowy Ronsona.

Zakończona emisja obejmuje 10 000 obligacji serii P o wartości nominalnej 1 000 zł każda. Obligacje są 4-letnie i niezabezpieczone, ze stałym oprocentowaniem równym 5,25% w skali roku. Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące. Termin wykupu obligacji serii P przypada w sierpniu 2020 r. Podobnie jak przy większości dotychczasowych emisji obligacji Ronsona, Spółka planuje wprowadzić obligacje serii P do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst.

Funkcję oferującego w pierwszej publicznej emisji obligacji Ronsona pełnił dom maklerski Michael / Ström.

Uwzględniając emisję obligacji serii P, Ronson wyemitował dotychczas obligacje o łącznej wartości 348,8 mln zł, z czego obligacje o łącznej wartości nominalnej 120,3 mln zł zostały już wykupione. Pozostałe serie zapadają w latach 2017-2020.