Grupa Kapitałowa PHN zwiększyła zysk netto w I kw. 2021

Marcin Mazurek
Marcin Mazurek, Prezes Zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

Grupa Kapitałowa PHN zwiększyła zysk netto w pierwszym kwartale 2021 roku do 31,9 mln PLN z 29,6 mln PLN w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej PHN wzrósł w pierwszym kwartale do 46,2 mln zł z 36,3 mln PLN. Wynik z najmu wyniósł 26,7 mln PLN wobec 25,6 mln PLN, a z działalności deweloperskiej 25,0 mln PLN wobec 13,4 mln PLN.

W pierwszym kwartale tego roku PHN osiągnął dobre rezultaty na poziomie operacyjnym i netto pomimo utrzymujących się trudnych warunków makroekonomicznych spowodowanych przez pandemię koronawirusa. Poprawa wyników miała miejsce dzięki utrzymaniu stabilnych wyników z najmu, działalności deweloperskiej oraz utrzymywaniu w ryzach kosztów. Celem strategicznym Grupy PHN pozostaje zwiększanie wartości Spółki i dalsza poprawa efektywności.

Grupa PHN znajduje się w dobrej sytuacji finansowej, a jej solidne fundamenty pozwalają myśleć z ostrożnym optymizmem o przyszłości – powiedział Marcin Mazurek, Prezes Zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości.

Istotny wpływ na wyniki Grupy w pierwszych trzech miesiącach roku miała działalność deweloperska. Zakończenia kolejnych inwestycji w tym segmencie, a w efekcie rozpoznania przychodów z działalności deweloperskiej spodziewamy się w przyszłym roku – powiedział Marcin Mazurek.

Spółka uważnie obserwuje sytuację w obszarze wynajmu, elastycznie dostosowując swoją ofertę do zmieniających się potrzeb klientów w sytuacji zmian w funkcjonowaniu wielu firm z powodu pandemii. Portfel Grupy PHN obejmuje obecnie 154 aktywa nieruchomościowe o łącznej wartości ponad 3,3 mld PLN, co plasuje spółkę w czołówce największych firm deweloperskich w Polsce.

W pierwszym kwartale spółka kontynuowała inwestycje w segmencie nieruchomości komercyjnych, w tym kluczowych projektów jak biurowce SKYSAWA i INTRACO Prime w Warszawie. Prace na tych budowach prowadzone są zgodnie z harmonogramem. W trzecim kwartale planowane jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie niższego budynku w projekcie SKYSAWA realizowanego w samym centrum stolicy.

Grupa PHN rozwija także segment mieszkaniowy. W tym roku PHN rozpoczął inwestycję mieszkaniową INSTA 21 w warszawskiej dzielnicy Włochy i planuje rozpocząć prace przy budowie nowego osiedla w Bydgoszczy przy ulicy Nakielskiej. Jednocześnie spółka kontynuuje budowę Osiedla Olimpijczyk w łódzkiej dzielnicy Polesie, jak również osiedla Młoda Białołęka w Warszawie.

Strategia rozwoju PHN zakłada także dalsze inwestycje w segmencie magazynowym. Wraz z rozwojem usług e-commerce spółka dostrzega rosnące zainteresowanie klientów najmem wysokiej klasy nieruchomości magazynowych zlokalizowanych w atrakcyjnych miejscach w Polsce. W tym roku spółka podpisała z firmą MAZOP aneks dotyczący najmu powierzchni w parku magazynowym w Pruszkowie, w wyniku którego powierzchnia tego centrum logistycznego została wynajęta w całości.

We współpracy z Polskim Holdingiem Hotelowym, Grupa PHN zwiększa także zaangażowanie w sektorze usług hotelarskich. Jej spółka zależna PHN Property Management zawarła w lutym 2021 r. z syndykiem masy upadłościowej umowę nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Cosmar, funkcjonującego pod nazwą Regent Warsaw Hotel.