Grupa Kino Polska w I połowie 2023 r. zwiększyła przychody i poprawiła zysk netto

Katarzyna Woźnicka, członkini zarządu Grupy Kino Polska, CFO oraz COO w SPI International B.V.
Katarzyna Woźnicka, członkini zarządu Grupy Kino Polska, CFO oraz COO w SPI International B.V.
  • W I poł. 2023 r. Grupa Kino Polska odnotowała przychody na poziomie 144,8 mln zł (+3,9% r/r), przy wzroście wpływów zarówno z emisji i podobnym jak rok wcześniej poziomie wpływów z reklam.
  • Zysk netto Grupy w pierwszym półroczu bieżącego roku wyniósł 23,8 mln zł (+10,9% r/r), a wynik EBITDA 60,5 mln zł (+5,5% r/r).
  • Rentowność netto Grupy wzrosła do 16,4%, tj. o 1 p.p. więcej niż rok wcześniej.
  • Na koniec I półrocza 2023 r. Grupa dysponowała nadwyżką finansową w wysokości 36,5 mln zł.
  • Przychody z emisji zwiększyły się o 7,9% r/r i stanowiły 52,8% całkowitej sprzedaży Grupy. Wpływy z reklam były niższe o 0,6% r/r, a ich udział w przychodach ogółem stanowił 36,0%.
  • Przychody na rynkach międzynarodowych wyniosły 47,6 mln zł (+1,9% r/r) i stanowiły 32,9% całkowitych przychodów Grupy.
  • Marża EBITDA wyniosła 41,8%, wobec 41,1% rok wcześniej.
  • Średni udział kanałów Grupy w oglądalności widowni komercyjnej w I półroczu 2023 r. wyniósł 2,59% (SHR%, All 16-59, live), tj. o 5,5% mniej r/r, co częściowo wynika ze zmian regulacyjnych.

– W pierwszym półroczu skupiliśmy się na poprawie efektywności operacyjnej naszego biznesu. Zwiększyliśmy marże w największym segmencie kanałów filmowych marki FilmBox i kanałów tematycznych, a także znacząco poprawiliśmy wyniki segmentu Zoom TV. Widać także pozytywne efekty i synergii z Grupą CANAL+. Przychody segmentu produkcji kanałów telewizyjnych przekroczyły w I półroczu tego roku ponad 2 mln zł, co jest w dużej mierze rezultatem realizacji zadań na rzecz Grupy CANAL+. – podsumowuje Katarzyna Woźnicka, członkini zarządu Grupy Kino Polska, CFO oraz COO w SPI International B.V.

Największe przychody w Polsce i na rynkach międzynarodowych w wysokości 78,6 mln zł (+10,3% r/r) w I półroczu 2023 r. wygenerował (łącznie z emisji i reklamy) segment Kanały filmowe marki FilmBox i kanały tematyczne. Wpływy z emisji rosły głównie na rynkach w Polsce i na Węgrzech. Na rynku czeskim przychody ze sprzedaży reklam wzrosły r/r o jedną trzecią i sięgnęły już 2,36 mln zł.

Segment Zoom TV zanotował kolejny bardzo dobry okres wzrostu przychodów, które po I półroczu 2023 r. wyniosły 12,3 mln zł, rosnąc o zatem ponad 18% r/r. Kanał Zoom TV skutecznie realizuje strategię poprawy oglądalności bazującą m.in. na własnych produkcjach, przy jednoczesnym utrzymaniu dużej efektywności kosztowej. W rezultacie segment ten zmniejszył stratę z ponad 8 mln zł rok wcześniej do ponad 2 mln zł obecnie.

Segment Produkcja kanałów telewizyjnych wygenerował w omawianym półroczu przychody w wysokości 2,1 mln zł (+186,9% r/r), co jest w dużej mierze efektem realizacji wspólnych produkcji i zadań na rzecz innych podmiotów z Grupy CANAL+.

– Rosnąca synergia pomiędzy Grupą CANAL+ i Grupą Kino Polska, przełożyła się już na wzrost wyników finansowych, pragniemy kontynuować ten trend. Grupa Kino Polska będzie też mogła liczyć na kolejne wspólne projekty z CANAL+ Polska. Jako grupa medialna zajmujemy 5. miejsce pod względem oglądalności na polskim rynku telewizyjnym. Warto również podkreślić, że wzajemna współpraca umacnia pozycję rynkową i negocjacyjną w obszarze reklamy całej Grupy CANAL+ w Polsce – mówi Erwan Luherne, członek zarządu Grupy Kino Polska oraz CEO SPI International B.V.

Segment Stopklatka notował spadek przychodów, co jest częściowo efektem ubiegłorocznych zmian regulacyjnych. Segment ten osiągnął 21,5 mln zł sprzedaży z reklam, tj. mniej o 7,2% r/r. Również Kanały marki Kino Polska wygenerowały niższe niż rok wcześniej przychody, w wysokości 16,8 mln zł, tj. 11,7% mniej niż rok wcześniej.

Sprzedaż praw licencyjnych przyniosła 12,8 mln zł, tj. mniej o 8,8% r/r. Podobnie jak w pierwszym kwartale 2023 r., wynika to z faktu, że treści nabywane przez Grupę w mniejszym niż rok wcześniej zakresie trafiały do podmiotów zewnętrznych, zaś w dużej mierze zasilały główne ramówki kanałów własnych Grupy, przyczyniając się do wzrostów przychodów zarówno z emisji, jak i reklamy.

W I półroczu 2023 r. kanały Grupy Kino Polska osiągnęły łącznie 2,59% udziału w oglądalności widowni komercyjnej, tj. o 5,5% mniej w porównaniu z tym samym okresem 2022 r. (SHR%, All 16-59, live).

Stopklatka osiągnęła udział w oglądalności widowni komercyjnej na poziomie 1,2% (-8% r/r) (SHR%, All 16-59, live), a drugi kanał naziemny Grupy – Zoom TV 0,64%, co oznacza wzrost o 12% r/r (SHR%, All 16-59). Kanał Kino Polska uzyskał udział w oglądalności widowni komercyjnej na poziomie 0,42% (-19% r/r) (SHR%, All 16-59, live), a drugi kanał z segmentu tej marki – Kino Polska Muzyka 0,06% (SHR%, All 16-59; live) (-25% r/r). Natomiast udział Kino TV w oglądalności widowni komercyjnej ukształtował się na poziomie 0,26% (SHR%, All 16-59, live), tyle samo co rok wcześniej.