Grupa Klepsydra przejmuje jednego z głównych graczy na toruńskim rynku pogrzebowym

Marek Cichewicz, prezes zarządu spółki holdingowej Grupa Klepsydra S.A.
Marek Cichewicz, prezes zarządu spółki holdingowej Grupa Klepsydra S.A.

Grupa Klepsydra, lider rynku funeralnego w Polsce i pierwsza spółka z tego segmentu notowana na GPW, 28 listopada 2023 r. zawarła warunkową umowę nabycia 100% udziałów w spółce Sotor Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, jednego z głównych graczy na toruńskim rynku pogrzebowym oraz w całym województwie kujawsko-pomorskim. Łączna cena udziałów została ustalona na 10 mln zł, przy czym 8 mln zł zostanie zapłacone jako świadczenie pieniężne, a 2 mln zł w postaci akcji zwykłych na okaziciela Grupy Klepsydra. Warunkiem nabycia udziałów jest zapłata przez Spółkę części ceny w wysokości 8 mln zł.

Nabycie udziałów Sotor przez Grupę Klepsydra będzie sfinansowane ze środków pozyskanych z planowanej emisji akcji. Zarząd aktualnie prowadzi rozmowy z potencjalnymi inwestorami na temat objęcia akcji serii H. W związku z możliwością dokonania transakcji, Grupa przystąpi do finalizacji prowadzonych dotychczas rozmów z inwestorami. W sumie Grupa planuje pozyskać na przejęcia w wyniku emisji akcji około 30 mln zł, z czego w lipcu pozyskała już 6,75 mln zł.

Grupa Klepsydra realizuje strategię konsolidacji rynku funeralnego w Polsce. W czerwcu 2023 r. Grupa nabyła 67,62% kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie PUK, która weszła w skład Grupy. Sotor jest drugim przejęciem od momentu debiutu Grupy Klepsydra na GPW w czerwcu 2023 r.

Sotor jest jedną z największych firm pogrzebowych działających w województwie kujawsko-pomorskim. Spółka świadczy kompleksowe usługi funeralne w Toruniu oraz jego okolicach. W latach 2021 i 2022 firma przeprowadziła odpowiednio 1029 i 921 pochówków. W latach 2021 i 2022 firma osiągnęła przychody na poziomie odpowiednio 7,545 mln zł i 7,542 mln zł i wypracowała łączny zysk na poziomie odpowiednio 1,819 mln zł i 0,767 mln zł.

„Zadebiutowaliśmy w czerwcu tego roku na GPW, ale chcemy przyzwyczaić inwestorów, że realizujemy nasze obietnice. Zapowiadaliśmy przejęcie dwóch spółek w tym roku, więc z przyjemnością informuję, że do Grupy Klepsydra dołączy niedługo kolejna spółka – Sotor – jedna z największych firm pogrzebowych w województwie kujawsko-pomorskim. Mamy nadzieję, że jak najszybciej zrealizujemy w pełni to przejęcie” – powiedział Marek Cichewicz, prezes zarządu spółki holdingowej Grupa Klepsydra S.A.