Grupa Klepsydra zawarła porozumienie inwestycyjne ze spółką Global Funeral Services i może pozyskać ponad 23 mln zł

Marek Cichewicz, prezes zarządu spółki holdingowej Grupa Klepsydra S.A.
Marek Cichewicz, prezes zarządu spółki holdingowej Grupa Klepsydra S.A.

Grupa Klepsydra poinformowała, że 15 stycznia 2024 roku, w wyniku prowadzonych negocjacji, spółka oraz jej główni akcjonariusze, czyli Pan Tomasz Salski oraz Pan Marek Cichewicz, zawarli ze spółką Global Funeral Services z siedzibą w Barcelonie porozumienie, w sprawie określenia głównych warunków potencjalnej inwestycji tej spółki w Grupę Klepsydra. W przypadku realizacji transakcji Grupa pozyska blisko 23,3 mln zł. Nowy inwestor obejmie w sumie ponad 3,3 mln akcji Grupy, które łącznie będą stanowiły blisko 14-proc. udział w kapitale zakładowym Grupy.

Realizacja transakcji będzie oznaczała pozyskanie przez Grupę Klepsydra zakładanych środków na zapowiedziane akwizycje i związaną z tym konsolidację rynku funeralnego w Polsce.

Porozumienie ma charakter niewiążący, jednak strony zadeklarowały, że będą dążyły do zawarcia finalnych umów do 18 stycznia 2024 roku.

„Zawarliśmy właśnie porozumienie inwestycyjne z liderem rynku pogrzebowego w Katalonii, firmą Global Funeral Services z Barcelony, która ma nie tylko olbrzymie, kilkusetletnie doświadczenie w branży pogrzebowej, ale też doświadczenie w konsolidacji rynku. Obecnie jesteśmy w trakcie finalizacji umowy, po podpisaniu której powitamy na naszym pokładzie istotnego dla nas inwestora branżowego oraz zdobędziemy dalsze środki na konsolidację rynku pogrzebowego w Polsce” – powiedział Marek Cichewicz, prezes zarządu spółki holdingowej Grupa Klepsydra S.A.