Grupa NN przejmie biznes MetLife w Polsce i Grecji za 584 milionów EUR

nationale nederlanden 2
  • Grupa NN (NN) przejmie biznes MetLife w Polsce i Grecji, wartość transakcji jest szacowana na kwotę 584 milionów EUR1.
  • Grupa NN przejmując silne i rentowne biznesy wzmocni swoją wiodącą pozycję na dwóch atrakcyjnych i rozwijających się rynkach europejskich oraz stworzy synergie.
  • Wpłynie to na dalsze wzmocnienie wiodącej pozycji NN na rynku ubezpieczeń na życie oraz funduszy emerytalnych w Polsce, w Grecji zaś dzięki tej transakcji uzyska pierwszą pozycję na rynku ubezpieczeń na życie.
  • Grupa NN poszerzy także swoją skalę dystrybucji poprzez włączenie silnej sieci Doradców oraz sieci Brokerów.
  • Przyrost kapitału operacyjnego wyniesie rocznie około 50 milionów EUR w 2024 z częściowym wyłączeniem synergii kosztowych; oczekiwany jest dwucyfrowy zwrot z tej inwestycji.
  • Grupa NN po przeprowadzeniu transakcji utrzyma silną pozycję kapitałową mierzoną współczynnikiem solvency; negatywny wpływ na wskaźnik solvency wyniesie około 6 punktów procentowych (proforma 31 grudnia 2020).

Dziś Grupa NN ogłosiła porozumienie w zakresie nabycia biznesu MetLife w Polsce i w Grecji. Wartość transakcji szacowana jest na kwotę 584 milionów EUR. Inwestycja ta wzmacnia wiodącą pozycję rynkową Grupy NN na rynku ubezpieczeń na życie oraz produktów emerytalnych w Polsce, jak również przekłada się na uzyskanie pozycji lidera rynku ubezpieczeniowego w Grecji.

Z perspektywy naszej strategii, jak również wyniku finansowego ta transakcja jest unikatową szansą dla NN na dalsze wzmacnianie wartości biznesu oraz wiodącej pozycji NN na tych rynkach. Inwestycja ta poszerza skalę naszego działania oraz daje szansę na dalszy wzrost na rynkach ubezpieczeń na życie oraz produktów ochronnych, które cały czas mają mocny potencjał rozwojowy. Budując na naszych doświadczeniach i dobrym zrozumieniu tych rynków, na których jesteśmy obecni już od lat, w Grecji od 1980 roku, oraz w Polsce od 1994 roku, widzimy tu cały czas dużą szansę na dalszy rozwój. Biznes MetLife bardzo dobrze wpisuje się w nasze działania, naszą kulturę organizacji i model biznesowy umożliwiając nam sprawną integrację. Łącząc silne kompetencje obu organizacji będziemy kontynuować naszą strategię koncentracji na klientach, zarówno tych obecnych, jak i tych, którzy do nas dołączą. Cieszymy się, że już wkrótce powitamy grupę około 2,7 miliona nowych klientów, zespół 450 pracowników w naszej firmie, jak również rozpoczniemy współpracę z grupą 1600 doradców i brokerów – David Knibbe, CEO Grupy NN.

Uzasadnienie biznesowe

Transakcja ta blisko podwoi bazę klientów NN w Polsce i Grecji. Stworzy tym samym silną platformę do dalszego wzrostu, z wykorzystaniem potencjalnych synergii kosztowych.
Polska

W Polsce, na największym rynku w Europie Środkowo-Wschodniej udział NN w rynku ubezpieczeń na życie wzrośnie z 8% do 12%, z łącznym przypisem składki brutto (GWP) na poziomie około 500 milionów EUR rocznie. Co więcej, skala dystrybucji NN na tym rynku zostanie znacznie poszerzona dzięki dołączeniu 1200 doradców, jak również dzięki zewnętrznym partnerstwom.

Grecja

W Grecji transakcja ta przełoży się na uzyskanie przez NN pozycji lidera ubezpieczeń na życie, z udziałem rynkowym na poziomie 31% w kategorii życia i zdrowia oraz 18% całkowitym udziałem w rynku. NN zostanie liderem w zakresie oferty benefitowej dla pracowników, jak również na rynku grupowych ubezpieczeń emerytalnych oraz będzie rozwijała swoją ofertę w zakresie ubezpieczeń wypadkowych oraz zdrowotnych. Inwestycja obejmie 50% wzrost zespołu sił sprzedaży po dołączeniu 400 doradców oraz brokerów, dzięki czemu NN zdywersyfikuje swoją platformę dystrybucji.

Wpływ finansowy

Oczekuje się, że transakcja wygeneruje dodatkowe synergie, a inwestycja ta pozwoli zwiększyć generowanie kapitału o dodatkowe 50 milionów EUR w 2024 roku, z wyłączeniem części synergii, zapewniając dwucyfrowy zwrot z inwestycji.

Transakcja zostanie sfinansowana własnymi środkami pieniężnymi oraz około 100 milionami EUR lokalnych nadwyżek kapitałowych. Polityka dywidendowa jak i program umorzenia akcji własnych pozostają bez zmian.

Warunki i proces

Zrealizowanie transakcji wymaga uzyskania niezbędnych zgód regulacyjnych organów nadzoru. Zamknięcie transakcji jest planowane na pierwszą połowę roku 2022.

Przypis

Przepływy pieniężne, w tym dywidendy, które mają zostać wypłacone obecnym akcjonariuszom przed zakończeniem transakcją, szacowane na poziomie około 36 mln EUR, zostaną odjęte od łącznej kwoty w wysokości 620 mln EUR (przy obecnym kursie walutowym PLN-EUR).