Grupa Pracuj debiutuje na GPW

Grupa Pracuj – debiut na GPW (11)

Akcje Grupy Pracuj, lidera na rynku cyfrowej rekrutacji, działającego od ponad 20 lat w Polsce i od 15 lat na Ukrainie, oferującego usługi wspierające rekrutację, utrzymanie i rozwój pracowników, od dzisiaj notowane są Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Debiut na warszawskim parkiecie jest zwieńczeniem oferty publicznej akcji, której wartość sięgnęła 1,12 mld zł.

Komentując dzisiejsze wydarzenie, Przemysław Gacek, współzałożyciel i prezes Grupy Pracuj, powiedział:

„Od ponad dwóch dekad jesteśmy częścią rynku pracy w Polsce i od 15 lat na Ukrainie. Zaczynaliśmy z pomysłem na papierowy przewodnik o pracodawcach, a teraz, ponad 20 lat później, rozwijamy oparty na nowoczesnych technologiach cyfrowy ekosystem wspierający kandydata w znalezieniu najlepszej dla niego pracy, a pracodawcę w znalezieniu i utrzymaniu najlepszego pracownika. Patrząc na dane rynkowe, rozwój gospodarki i szacowany w kolejnych latach wzrost zapotrzebowania na pracę, to wsparcie będzie pracodawcom coraz bardziej potrzebne. Zaufało nam już ponad 100 tysięcy firm. Część korzysta z serwisów i systemów Grupy Pracuj od początku, kiedy tylko wprowadziliśmy je na rynek. Traktujemy to jako potwierdzenie naszej skuteczności.

Ostatnie miesiące były dla nas bardzo wymagającym okresem, ale też wiele się w tym procesie nauczyliśmy. Rozmowy z inwestorami, krajowymi i zagranicznymi, podczas których spotkaliśmy się z dużą przychylnością i zainteresowaniem naszym biznesem, dają nam dużą satysfakcję. Chciałbym podziękować każdemu z nich za nawiązane relacje i serdecznie powitać tych, którzy zdecydowali się zostać akcjonariuszami Grupy Pracuj.

Dzisiaj rozpoczynamy nowy etap w historii firmy, już jako spółka giełdowa. Zakasujemy rękawy i zabieramy się do dalszej pracy. Mamy ambitne plany i – co najważniejsze – gotowy na ich realizację i nowe wyzwania wspaniały zespół ponad 800 osób, które tworzą Grupę Pracuj.”

Podsumowanie Oferty:

  • Ostateczna liczba akcji oferowanych w Ofercie wyniosła 15.134.278, tj. 22,2% istniejących akcji Spółki sprzedawanych przez jej dotychczasowych akcjonariuszy, a ostateczna cena akcji została ustalona na 74 zł za jedną akcję.
  • Łączna wartość oferty publicznej wyniosła tym samym 1,12 mld zł, a wynikająca z ostatecznej ceny akcji kapitalizacja Spółki wyniosła 5,04 mld zł.
  • Inwestorom indywidualnym przydzielono 408.623 akcje, a do inwestorów instytucjonalnych trafiło łącznie 14.725.655 akcji.
  • Po zakończeniu Oferty Przemysław Gacek, bezpośrednio i pośrednio poprzez Frascati Investments sp. z o.o., pozostał większościowym akcjonariuszem Spółki, z udziałem w kapitale zakładowym wynoszącym 53%.
  • Citigroup Global Markets Europe AG, Dom Maklerski Banku Handlowego S.A., Goldman Sachs Bank Europe SE oraz Trigon Dom Maklerski S.A. działali jako Globalni Współkoordynatorzy oraz Współprowadzący Księgę Popytu, Numis Securities Limited jako Współprowadzący Księgę Popytu, a mBank S.A. jako Współmenedżer Oferty. Trigon Dom Maklerski S.A. pełnił również rolę firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej akcji.
  • TCV oraz pozostali Akcjonariusze Sprzedający zobowiązali się, że nie będą oferować, sprzedawać ani obciążać akcji Spółki przez okres 180 dni od daty pierwszego notowania akcji Spółki na GPW w Warszawie, przy czym w przypadku Przemysława Gacka, Frascati Investments sp. z o.o., oraz pozostałych obecnych członków zarządu Grupy Pracuj ten okres wynosi 360 dni. Spółka nie będzie także emitować, oferować, sprzedawać ani obciążać swoich akcji przez okres 360 dni od daty pierwszego notowania akcji Spółki na GPW w Warszawie.

Informacje o Grupie Pracuj

Grupa Pracuj jest wiodącą platformą technologiczną w branży HR w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa wspiera przedsiębiorstwa w zakresie rekrutacji, utrzymania i rozwoju pracowników, ułatwia użytkownikom jej serwisów znalezienie odpowiedniego zatrudnienia umożliwiającego pełne wykorzystanie ich potencjału oraz tworzy światowej klasy technologie, które kształtują przyszłość rynku HR.

Marki należące do Grupy tworzą zaawansowany cyfrowy ekosystem dla branży HR, spośród których najważniejsze to Pracuj.pl – największy polski internetowy serwis rekrutacyjny, Robota.ua – wiodący na rynku ukraińskim internetowy serwis rekrutacyjny, oraz eRecruiter – wiodący polski system wspierający prowadzenie procesów rekrutacyjnych, oferowany w modelu SaaS (ang. software as a service, czyli oprogramowanie jako usługa).

W 2020 r. z serwisów Grupy korzystało średnio 6,8 mln użytkowników miesięcznie, w tym 3,1 mln w Polsce i 3,7 mln na Ukrainie. Na portalach Grupy każdego dnia dostępnych jest średnio 176 tys. ofert pracy (wg stanu na koniec września 2021 r.). Z systemu eRecruiter korzysta ponad 1500 firm.

Grupa Pracuj działa od ponad 20 lat w Polsce i od 15 lat na Ukrainie. Zatrudnia ponad 800 osób, w tym ponad 200 wykwalifikowanych specjalistów zajmujących się rozwojem produktów oraz technologią. Z usług Grupy korzysta aktywnie ponad 48 tys. pracodawców w Polsce i około 64 tys. na Ukrainie (wg stanu na koniec września 2021 r.).

Większość przychodów Grupy (niemal 87% w 2020 r.) pochodzi od pracodawców i agencji rekrutacyjnych zamieszczających oferty pracy w serwisach internetowych należących do Grupy Pracuj i zamawiających usługi dodatkowe związane z tymi ogłoszeniami. Grupa osiąga też przychody dzięki platformie eRecruiter.

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2021 r. Grupa Pracuj, korzystając z rosnącego popytu na projekty rekrutacyjne, połączonego z wprowadzeniem nowych produktów i usług, osiągnęła przychody z umów z klientami w wysokości 344 mln zł, o 60% wyższe niż w analogicznym okresie 2020 r. Grupa wypracowała w tym okresie Skorygowaną EBITDA[1] w wysokości 200 mln zł (marża[2] 58%), co oznacza wzrost o 85% r/r.

Pomimo wyzwań związanych z pandemią COVID-19, w 2020 r. łączne przychody Grupy Pracuj z umów z klientami wyniosły 299 mln zł, a Skorygowana EBITDA 148 mln zł (marża 50%) w porównaniu do odpowiednio 368 mln zł i 175 mln zł (marża 48%) w 2019 r.

Grupa Pracuj zamierza regularnie dzielić się wypracowywanymi zyskami z akcjonariuszami. Jej intencją jest wypłata dywidendy w wysokości nie mniejszej niż 50% zysku netto za dany rok obrotowy.

[1] Skorygowana EBITDA oznacza zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (w tym amortyzację wartości firmy) skorygowany o rozpoznane, jak również odwrócone, a uprzednio rozpoznane odpisy z tytułu trwałej utraty wartości aktywów oraz o wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów koszty programów płatności w formie akcji i koszty Oferty.

[2] Skorygowana marża EBITDA dla danego okresu oznacza stosunek Skorygowanej EBITDA w danym okresie do przychodów z umów z klientami za ten sam okres.