Grupa Recykl korzysta na ekologicznym trendzie utylizacji opon i poprawia wyniki

0
Roman Stachowiak, Prezes Zarządu Grupy Recykl S.A.
Roman Stachowiak, Prezes Zarządu Grupy Recykl S.A.

Największy w Polsce producent granulatów gumowych i przetwórca zużytych opon korzysta na trendzie do ekologicznej utylizacji opon i poprawia wyniki. Grupa wypracowała w I kwartale 2016 roku bardzo dobre rezultaty finansowe. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 17 proc. w relacji do poprzedniego roku i wyniosły 8,9 mln zł, a zysk netto był wyższy o 44 proc. i przekroczył 460 tys. zł.

– Rynek w Polsce zmienia się dosyć dynamicznie. Jesteśmy liderem rynku, jeżeli chodzi o zagospodarowanie zużytych opon w Polsce –  mówi agencji informacyjnej Newseria Inwestor Maciej Jasiewicz, prezes zarządu Recykl Organizacja Odzysku i wiceprezes zarządu Grupy Kapitałowej Recykl SA. – Zauważamy zmiany, jeżeli chodzi o podejście do samego odpadu. Obecnie powoli zaczyna być traktowany tak samo jak każdy odpad komunalny, czyli zanieczyszczający.

Jak stwierdza Grupa Recykl w raporcie kwartalnym, w Polsce co roku powstaje około 150 tys. ton zużytych opon do zagospodarowania. Ponieważ w trakcie użytkowania spada waga opony, praktycznie obowiązek odzysku dotyczy niemal wszystkich sprzedanych w kraju opon, czyli około 180 tys. ton. Niewywiązanie się z tego obowiązku powoduje konieczność wniesienia opłaty produktowej w wysokości iloczynu różnicy pomiędzy wymaganym a osiągniętym poziomem odzysku i recyklingu oraz stawki opłaty produktowej ustalanej na dany rok przez ministra środowiska. Przykładowo wysokość tej opłaty na 2016 r. dla nowych opon pneumatycznych z gumy stosowanych w samochodach osobowych wynosiła 2,20 zł za 1 kg wprowadzonych do obrotu opon.

– Opona, która jest przez każdego użytkownika zostawiana w punkcie serwisu czy w punkcie wymiany opon, pociąga za sobą dodatkową opłatę, która w części jest do nas przekazywana. Wpływ tej opłaty, którą udaje się powoli pozyskać, ma dla nas dosyć duże znaczenie, jeżeli chodzi o koszt pozyskania surowca – mówi Jasiewicz. – Na dziś uzyskujemy już kilkunastoprocentowy spadek kosztów pozyskania surowca, a w skali, o której mówimy, bo to jest kilkadziesiąt tysięcy ton rocznie, ma to dla nas przełożenia na wyniki finansowe, które są uzyskiwane i raportowane w poszczególnych kwartałach.

W I kwartale 2016 roku Grupa Recykl uzyskała 8,9 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wobec 7,6 mln zł rok temu. Zysk operacyjny wyniósł 989 tys. zł, o ponad 30 proc. więcej niż rok wcześniej. Na czysto firma zarobiła 460 tys. wobec 319 tys. zł rok wcześniej

Czytaj również:  PESA i Orlen coraz bardziej zaawansowane w budowie lokomotywy na wodór. Ma być gotowa w 2021 roku

– W wynikach za I kwartał 2016 roku odnotowaliśmy wzrost kwartał do kwartału praktycznie we wszystkich segmentach, czyli na wyniku sprzedaży, rentowności, przychodów prawie 20 proc. i wzrost wyniku netto też o 40 proc. – przypomina prezes Recyklu OO.

W latach 2008–2016 wymagany poziom odzysku opon wynosi 75 proc. masy wprowadzonych na rynek krajowy produktów, przy czym trzy czwarte z tego powinno zostać poddane recyklingowi, a do 60 proc. zutylizowane w innej formie odzysku.

– Państwo wspierało nasze działania dwukrotnie poprzez dotacje, które uzyskaliśmy w latach 2009–2010 z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pierwsza dotacja to było 3,5 mln zł na rozwój sieci selektywnej zbiórki, czyli na zakup kontenerów i jednej technologii – mówi Jasiewicz. – Druga dotacja, w wysokości 9 mln, to była dotacja uzyskana na budowę nowego zakładu recyklingu opon. I tutaj na tym etapie wsparcie państwa się zakończyło. Obecnie nie dostajemy żadnego wsparcia, ani od strony samorządowej, ani od organów centralnych.