Grupa Transition Technologies kontynuuje trend wzrostowy w pierwszym kwartale 2023 r.

Konrad Świrski
Konrad Świrski, prezes Transition Technologies S.A.

Grupa Kapitałowa Transition Technologies (TT), dostawca innowacyjnych rozwiązań informatycznych dla energetyki, przemysłu i medycyny, wypracowała w pierwszym kwartale 2023 r. rekordowe w historii przychody na poziomie 190 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 18% r/r. Po rekordowych przychodach roku 2022 spółka kontynuuje trend wzrostowy także w tym roku. 

Pomimo częściowo mniej optymistycznych sygnałów z rynku IT, rozwój Grupy Kapitałowej TT wciąż jest dynamiczny.

„Widoczne jest pewne spowolnienie procesów gospodarczych, ale usługi IT dla klientów z naszych kluczowych sektorów – energetyki, oil and gas, zaawansowanego przemysłu, służby zdrowia oraz outsourcing w postaci spółki TT Managed Services, wciąż pozostają aktywne i pozwalają na to, aby zamówienia rosły także w 2023 r.” – ocenia prof. Konrad Świrski, Prezes GK TT. „Bieżący rok może być dużo trudniejszy dla mniejszych i mniej doświadczonych spółek. Turbulencje na rynku to zawsze wydłużony spływ należności i problem dla spółek IT, które nie posiadają odpowiednich zasobów finansowych. Teraz znacznie lepiej będą radzić sobie duże i doświadczone korporacje”.

Informatyczna grupa TT jest jednym z polskich liderów w zakresie zaawansowanego outsourcingu. Jedną z jej największych spółek jest Transition Technologies MS. „Usługi zarządzane (managed services) nie rosną aż tak dynamicznie jak w 2022 r., kiedy to dostawcy nie nadążali z dostarczaniem odpowiednio wykwalifikowanych zespołów. Rynek wciąż jest jednak stabilny i atrakcyjny biznesowo, szczególnie gdy klientami są podmioty z rynków odpornych na wahania koniunktury, w szczególności duże korporacje międzynarodowe. Dzięki długoterminowym kontraktom ramowym z wieloletnimi partnerami możemy w dalszym ciągu realizować ambitną strategię rozwoju spółki na całym świecie, również w obszarze projektów M&A” – zaznacza Sebastian Sokołowski, Prezes Transition Technologies MS.

Transition Technologies PSC – lider w zakresie usług integratorskich, PLM, IoT, AR oraz Cloud Computing dla przemysłu zamierza kontynuować trend wzrostowy szacowany na 30% rocznie. „Światowy przemysł pokazał oznaki spowolnienia już w czwartym kwartale 2022 r., było ono kontynuowane również w pierwszym kwartale 2023 r. Obecnie perspektywy wskazują raczej na pobudzenie rynków wynikające m.in. z mniejszych cen surowców, paliw i energii oraz stopniowy powrót do zwiększania zamrożonych chwilowo inwestycji w IT” – ocenia Szymon Bartkowiak, Prezes TT PSC. „Dużym atutem w obecnej sytuacji są lokalne biura sprzedażowe i projektowe oraz doświadczeni managerowie z rynków niemieckiego, francuskiego czy amerykańskiego, pracujący dla naszej organizacji. Software Vendors z Unii Europejskiej, USA, Izraela w dalszym ciągu poszukują partnerów, którzy wesprą ich w transformacji oprogramowania do nowych trendów, takich jak Cloud czy SaaS. Tutaj temat odpowiedniej kadry informatycznej nie zniknął i jest to kolejna nisza, na której budujemy wartość spółki”.

Spółka Transition Technologies SW specjalizuje się w usługach outsourcingowych, ale kierowanych na specyficzny rynek lokalny (polski), głównie związany z sektorem publicznym. „Do tej pory outsourcing w polskim segmencie publicznym nie zwalniał, a zamówienia i obroty są coraz wyższe. Widać jedynie zwiększoną konkurencję na rynku wśród dostawców, co pokazuje, że prawdopodobnie perturbacje na rynkach światowych skłaniają cześć firm IT do ponownego zainteresowania się lokalnym rynkiem outsorcingowym, ale tu konieczne jest duże doświadczenie w procesie przetargowym i oczekiwanie znacznie niższych marż” –  ocenia ten trend Roman Sałuda, Prezes TT SW.

Ostatnie miesiące to napływ sprzecznych informacji z sektora IT. Po fali danych z rynków światowych o zwolnieniach w czołowych korporacjach informatycznych, o zmniejszeniu dynamiki startup-ów i rynku drobniejszych firm w USA, a także po zimowej fali niepewności związanej z kosztami energii i paliw, m.in. spowodowanych rosyjską agresją w Ukrainie – światowe zamówienia IT zaczynają się uspakajać i znowu rosnąć. Co też w Polsce przekłada się na wciąż wysokie płace i oczekiwania rekompensat inflacyjnych. Na mocno konkurencyjnych rynkach znacząco lepiej radzą sobie większe firmy i duzi dostawcy o zdywersyfikowanym profilu i przede wszystkim bezpiecznych zasobach gotówkowych. Jak zawsze w trudniejszych czasach zyskują obszary usług o złożonych i wysokich kompetencjach – zaawansowany outsourcing, unikatowe technologie, usługi integracyjne dla energetyki, przemysłu, cyberbezpieczeństwa czy działania z pogranicza IT i usług inżynierskich (automatyka przemysłowa).

Rok 2023 na pewno będzie turbulentny i wciąż nie jest wiadomo czy zakończy się dużym wzrostem gospodarki światowej. Niemniej sektor IT powinien rozwijać się swoim – trochę bardziej umiarkowanym tempem – i przez to nieco zmniejszyć możliwości uzyskiwania wysokich zysków. Tym bardziej będzie to korzystne dla takich grup informatycznych jak Transition Technologies, gdzie oczekujemy 15%-20% rocznego wzrostu – to znaczy chcemy osiągnąć około 900 mln zł całkowitych przychodów spółek w grupie TT i utrzymanie EBITDA na poziomie 10%” – podsumowuje Konrad Świrski.