Grupa Transition Technologies notuje rekordowe wyniki za 2021 rok

Konrad Świrski
Konrad Świrski, prezes Transition Technologies S.A.

Rok 2021 był dla Grupy Transition Technologies (Grupa TT, GK TT) bardzo udany. Zgodnie z wstępnymi wynikami, Grupa TT osiągnęła  przychody netto ze sprzedaży na poziomie 487 mln PLN, czyli o 35% wyższe niż rok wcześniej. Zysk netto Grupy był rekordowy w historii i sięgnął 42 mln a EBITDA wyniosła 56 mln PLN (wzrost o 35%  r/r w przypadku obu pozycji).

GK TT koncentruje się na nowoczesnych rozwiązaniach zarówno w zakresie usług integracyjnych, sprzedaży oprogramowania własnego oraz outsourcingu i managed services, kierowanych głównie do dużych klientów z sektora energetycznego, utility, przemysłu i farmaceutycznego. Jest także obecna w przetargach sektora publicznego i wojskowego. Grupa Transition Technologies bardzo silnie rozwija działalność międzynarodową – ponad 50% obrotów to wdrożenia i usługi za granicą lub dla największych międzynarodowych korporacji. Firma Transition Technologies (TT) jest także liderem rynku energetycznego,  szczególnie w zakresie systemów wspomagania handlu hurtowego. Ostatnie lata to także dynamiczny wzrost wydzielonych z TT spółek działających w obszarach data science w medycynie czy usług inżynierskich w automatyce i robotyce.

„Dziś największym wyzwaniem jest bezpieczeństwo biznesu i spodziewane gospodarcze konsekwencje wojny na Ukrainie dla gospodarki światowej” – mówi Prezes Zarządu TT prof. Konrad Świrski. „Zawsze przykładaliśmy dużą wagę do bezpieczeństwa i gwarancji ciągłego rozwoju. Mamy specyficznie dobraną, wyjątkową linię produktową i usługową oraz duży udział zamówień opartych o długoletnie umowy partnerskie z wiodącymi światowymi korporacjami. Wchodzimy w każdy kolejny rok z dużym udziałem gwarantowanych zamówień, niezależnych od zawirowań rynkowych. Dlatego uważam, że nawet silny kryzys gospodarczy na świecie nie zatrzyma naszego rozwoju” – dodaje Konrad Świrski. „Swoje przekonanie opieram na tym jak poradziliśmy sobie z wyzwaniami w przeszłości  – takimi jak chociażby pandemia, czy zawirowania w latach 2008-2009, albo w roku 2000 – zawsze w takich sytuacjach firma dalej dynamicznie się rozwijała i odnotowywała zyski”.

GK TT wciąż otwiera nowe biura za granicą, w ostatnim roku dokonała też kilku znaczących akwizycji rynkowych. „Wchodzimy w nową fazę rozwoju, w której kolejnym czynnikiem wzrostu będą akwizycje. Kilka naszych ostatnich zakupów w Polsce jak i zagranicą pokazuje, że jesteśmy w stanie nie tylko kupować udziały w innych firmach, ale także efektywnie integrować nowe spółki w Grupie, uzyskując korzyści w postaci efektów synergii” – mówi Prezes Zarządu TT prof. Konrad Świrski.To w kolejnych latach jeszcze bardziej przyspieszy. Jesteśmy w trakcie zaawansowanych rozmów z kilkoma interesującymi firmami w kraju i za granicą, oprócz tego będziemy rozwijać się zarówno w obszarze naszych klientów, ale też poprzez zagospodarowywanie nowych nisz technologicznych.”

„Korzystamy z wyjątkowej koniunktury wzrostowej na rynku outsourcingu i managed services. Zapotrzebowania na usługi w naszej opinii nie spowolni nawet obecna sytuacja geopolityczna”dodaje Sebastian Sokołowski, Prezes Zarządu Transition Technologies MS, dostawcy nowoczesnego outsourcingu IT w Polsce i na rynkach zagranicznych.

„Obecnie zamówienia z Europy Zachodniej i USA, które są podstawą działania spółki, są na rekordowym poziomie a sektory, w których działamy powinny okazać się odporne na wpływ obserwowanych w tej chwili zawirowań” – mówi z kolei Szymon Bartkowiak, Prezes Transition Technologies PSC – innej wiodącej spółki z grupy TT, która z kolei koncentruje się na wdrożeniach systemów IoT, AR, PLM, Industrial Cloud i wspomagania produkcji.

GK TT zatrudnia ponad 2000 osób, w 14 Oddziałach w Polsce i 9 za granicą. W ostatnich latach z uwagi na ciągły wzrastający popyt na usługi IT, spółki z grupy chętnie sięgają także po specjalistów nie tylko z Polski ale z wielu innych krajów europejskich, czy spoza Europy: „Stajemy się firmami naprawdę światowymi, pracującymi na międzynarodowych rynkach, zatrudniających zagranicznych managerów i programistów”mówi Sebastian Sokołowski, prezes Transition Technologies MS.

 „Chciałbym, aby za kilka lat można było powiedzieć, że Grupa Transition Technologies jest nowoczesną międzynarodową grupą firm o polskich korzeniach, której obroty przekraczają 1 mld złotych. Co najważniejsze, chcemy być organizacją zawsze patrzącą w przyszłość i jednocześnie zapewniającą przyjazne miejsce do pracy i rozwoju dla pracowników. To, że będziemy już wkrótce „zieloną” grupą zeroemisyjną, jest też oczywiste” – podsumowuje Prezes Świrski. „Ale dzisiaj nasze myśli są z Ukrainą, gdzie działa jedna z firm Grupy TT. Wszystko inne schodzi na dalszy plan, a my bardzo silnie angażujemy się w pomoc dla naszych ukraińskich kolegów – to są sprawy najważniejsze” .