Haitong Bank będzie zarządzał aktywami z Europy

Haitong Bank

Haitong Bank otrzymał zgodę od Portugalskiej Komisji Rynku Papierów Wartościowych na prowadzenie działalności przez Haitong Global Asset Management. Nowy podmiot będzie odpowiedzialny za zarządzanie aktywami inwestorów na globalnych rynkach finansowych.

Haitong Global Asset Management, to podmiot z siedzibą w Portugalii, którego rolą jest zarządzanie aktywami inwestorów na globalnych rynkach kapitałowych. Spółka będzie pozycjonować się jako strategiczny europejski podmiot zarządzający inwestycjami Grupy Haitong, wykorzystując know-how z rynków azjatyckich i solidne osiągnięcia Haitong Banku w Europie.

Wykorzystujemy fakt, że jesteśmy bankiem inwestycyjnym o globalnym zasięgu i bardzo silnej pozycji w Chinach oraz Azji Południowo-Wschodniej. Czerpiemy z doświadczeń na tych bardzo szybko rozwijających się rynkach i pragniemy dzielić się tą wiedzą z klientami w Europie. Mamy nadzieję, że te unikalne kompetencje będą również doceniane przez naszych partnerów w Polsce – mówi Ryszard Hermanowski, Head of Investment Banking w Haitong Bank w Polsce.

Nowy podmiot w Grupie Haitong będzie funkcjonował w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS), inwestycjach venture capital, zarządzaniem portfeli inwestorów, prowadzeniem depozytów jednostek uczestnictwa przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania oraz przyjmowaniem i przekazywaniem zleceń związanych z instrumentami finansowymi.