Haitong Securities notuje coraz lepsze wyniki

Haitong Bank

Haitong Securities wypracował w 2021 r. zysk netto na poziomie 1,8 mld EUR, co oznacza wzrost o niemal 18 proc. r/r. Poprawie uległy również przychody oraz ogólny poziom aktywów. Mimo wymagającego otoczenia rynkowego w 2021 roku Haitong Securities efektywnie rozwijał swoją działalność w zakresie bankowości inwestycyjnej, zarządzania aktywami, a także leasingu finansowego, umacniając tym samym swoją pozycję na rynku.

Haitong Securities, właściciel Haitong Banku (z centralą w Lizbonie oddziałem również w Warszawie), odnotował w 2021 roku zysk netto w wysokości 1,8 mld EUR. To niemal 18 proc. więcej w porównaniu do 1,4 mld EUR wypracowanych w 2020 roku. Zysk przed opodatkowaniem wyniósł z kolei 2,6 mld EUR. Przychody i inne dochody operacyjne banku wyniosły łącznie 8,0 mld EUR, co oznacza wzrost o 6,5 proc. rok do roku. Do końca 2021 roku aktywa ogółem osiągnęły wartość 103,5 mld EUR, a więc o 7,3 proc. wyższą niż na koniec 2020 roku.

Pomimo stopniowego wychodzenia z pandemii ubiegły rok nadal naznaczony był niepewnością sytuacji makroekonomicznej. W takim otoczeniu rynkowym Haitong Securities udało się utrzymać stabilne wyniki finansowe przy solidnej strukturze aktywów i wysokim poziomie płynności. To potwierdza zdolnośćdo efektywnego dostosowania się do panujących warunków. To także dobry prognostyk i baza do wzmocnienia pozycji rynkowej na rynkach na którch działa Haitong – mówi Ryszard Hermanowski, Head of Investment Banking Haitong Bank w Polsce.

Haitong Securities wypracował solidne wyniki operacyjne we wszystkich swoich liniach biznesowych. Bank uplasował się na czele branży pod względem liczby IPO, jak i wielkości ofert. Osiągnął również ponadprzeciętną łączną wartości aktywów w zarządzaniu (AuM) – około 264 mld EUR. Bank wypracował także rekordowo wysoki zysk netto z tytułu leasingu finansowego, a łączna wartość aktywów Haitong Securities zaangażowanych w tą działalność przekroczyła 14 mld EUR.