Przychody Grupy Vantage w 2023 roku wyniosły 275,2 mln zł, a marża brutto 87,8 mln zł

Oscar Kazanelson Grupa ROBYG
Oscar Kazanelson, przewodniczący rady nadzorczej Grupy ROBYG - źródło: materiały prasowe

Grupa Vantage – należąca do TAG Immobilien, aktywnie działająca na rynku instytucjonalnego najmu mieszkań w Polsce (PRS) – zanotowała w 2023 roku przychody na poziomie 275,2 mln zł, podczas gdy marża brutto wyniosła 87,8 mln zł. EBIT wyniósł 106,7 mln zł, a wynik netto wyniósł 189,1 mln zł. W ramach marki Vantage Rent Grupa oferuje wynajem długoterminowy i rozwija rynek PRS. Vantage ma w wynajmie ponad 2500 mieszkań w całej Polsce.

W 2024 roku Vantage pozyskał 90 mln euro na refinansowanie części portfela mieszkań na wynajem na okres 5 lat. Finansowanie zostało zapewnione przez ERGO Group – jedną z kluczowych grup ubezpieczeniowych w Niemczech i w Europie. VICTORIAPARTNERS pełniła funkcję doradcy finansowego Vantage Group.

Vantage posiada lokale we Wrocławiu, Poznaniu i w Łodzi – łącznie w 12 inwestycjach. Ponadto w budowie ma kolejnych 1200 lokali na wynajem w miastach, w których Grupa działa, ale także na nowych rynkach – m.in. w Trójmieście. Grupa TAG – wraz z Vantage – oferuje łącznie ponad 87.000 mieszkań na wynajem w Europie.

W sierpniu 2023 roku Vantage zakończył z sukcesem emisję obligacji serii AA i pozyskał łącznie 24 mln euro. Termin zapadalności wyemitowanych obligacji wynosi do 4 lat od dnia emisji. Oferującym w ramach Programu Emisji Obligacji był Haitong Bank.

„Rynek instytucjonalnego wynajmu mieszkań w Polsce dopiero się rozwija – ważne jest, aby kluczowe pozycje na nim zajęły odpowiedzialne, wiarygodne podmioty. Rozwiązania PRS wypełniają lukę na rynku mieszkaniowym w kraju i pozwalają na większą dostępność mieszkań – zwłaszcza dla tych grup społecznych, które mają utrudnione możliwości zakupu, w tym także ogromnej rzeszy cudzoziemców mieszkających i pracujących w Polsce. Ważne jest, że Vantage jest stabilnym, wiarygodnym partnerem, finansowanym przez znane, europejskie instytucje i zarządzanym przez doświadczony, profesjonalny zespół. Dzięki temu możemy planować rozwój Grupy w długim terminie pokazując bardzo dobre wyniki i inwestując w kolejne projekty na wynajem. W 2023 roku potwierdziliśmy, że Vantage cieszy się zaufaniem inwestorów – uplasowaliśmy znaczącą emisję obligacji w wysokości 24 mln euro. Była to pierwsza tego typu emisja obligacji na rynku PRS i wyjątkowa, bo denominowana w euro. W bieżącym roku zawarliśmy również umowę finansowania z ERGO Group – jedną z największych firm ubezpieczeniowych w Niemczech i Europie – na 90 mln euro. Pozwoli to nam na skokowy wzrost i umacnianie pozycji jednego z liderów na rynku PRS w Polsce” – wskazał Oscar Kazanelson, przewodniczący rady nadzorczej ROBYG i Vantage.

Ogromnym atutem Vantage jest doświadczenie i wsparcie naszego akcjonariusza – Grupy TAG Immobilien. W oparciu o to w naszej działalności najmowej wdrażamy najlepsze standardy, sprawdzone na rynkach Europy Zachodniej. Mamy duży, zdywersyfikowany geograficznie portfel mieszkań na wynajem – umożliwia nam to sprawne zarządzanie i dalszy rozwój Grupy. Dzięki temu byliśmy w stanie uzyskać bardzo satysfakcjonujące wyniki operacyjne jak i finansowe za 2023 rok (przychody na poziomie 275 mln złotych, marża brutto ze sprzedaży wynosząca niemal 88 mln złotych). Dzięki zaufaniu inwestorów w naszą działalność w 2023 roku uplasowaliśmy obligacje na kwotę 24 mln. euro, a z początkiem 2024 roku pozyskaliśmy finansowanie z ERGO Group, co umożliwiło nam refinansowanie istotnej części naszego portfela mieszkań na wynajem we współpracy z międzynarodowym graczem finansowym o ugruntowanej pozycji. Doceniamy zaufanie, które otrzymujemy zarówno od naszych klientów, jak i od inwestorów – pozyskane finansowanie i współprace nawiązane z międzynarodowymi instytucjami potwierdzają, że jesteśmy wiarygodnym partnerem. – powiedziała Marta Hejak, wiceprezes zarządu i CFO ROBYG oraz Vantage.

„Polski rynek PRS budujemy już od niemalże 3 lat – to czas intensywnego rozwoju, w którym dzięki pełnemu zaangażowaniu całego Zespołu możemy cieszyć się bogatą, różnorodną ofertą lokali na wynajem w 3 dużych miastach, a także obiecującymi perspektywami na dalszy rozwój. Jako jeden z liderów polskiego sektora najmu instytucjonalnego oferujemy najwyższą jakość obsługi, dzięki czemu poziom wynajęcia lokali w 2023 roku sięgnął blisko 98% (z wyłączeniem projektów wprowadzonych do oferty w 2H 2023). Oferujemy mieszkania w 12 inwestycjach, a w budowie mamy kolejnych 1200 lokali. Nasi klienci cenią naszą elastyczną ofertę i dobre lokalizacje, ale także pełne pakiety wsparcia, jakie proponujemy. Dotyczy to przede wszystkim pomocy w zakresie dokumentacji i wymaganych formalności, co jest standardem naszego działania. Przed nami dalszy rozwój, który pozwoli nam rozbudować ofertę w miastach, w których już działamy, jak i w zupełnie nowych lokalizacjach” – dodał Dariusz Pawlukowicz, wiceprezes zarządu Vantage.

Kluczowe wydarzenia w Grupie Vantage w 2023 roku:

 • Uzyskano pozwolenia na użytkowanie trzech projektów na wynajem obejmujących łącznie 625 lokali:
  • we Wrocławiu – Madalińskiego 1 (Pułaskiego) (101 mieszkań + 3 lokale usługowe),
  • w Poznaniu – Piątkowska 92 (237 mieszkań + 6 lokali usługowych),
  • w Łodzi – Rembielińskiego 4 (272 mieszkania + 6 lokali usługowych).
 • Do oferty najmu (po zakończeniu prac wykończeniowych i wyposażeniu) trafiły 1264 lokale (stan oferty na koniec 2022 – 1 153, na koniec 2023 – 2 417), co oznacza przyrost o blisko 110%.
 • W czerwcu 2023 licznik wynajętych mieszkań wskazał okrągłe 2000. Od tamtego momentu liczba sukcesywnie rośnie.
 • Poziom wynajęcia w ustabilizowanych projektach (z wyłączeniem tych wprowadzonych do oferty w 2H 2023) sięgnął blisko 98%.
 • Kontynuowano budowy projektów sprzedażowych przede wszystkim w Porcie Popowice, ale i na Legnickiej 36.
 • Pozyskano 24 mln euro to pierwsza tego typu emisja obligacji na rynku PRS, denominowana w euro.
 • Jako pierwszy PRS w Polsce Vantage wprowadził pełny program dodatkowych benefitów dla najemców – Vantage Club, w którym mieszkańcy mogą korzystać z: programu rabatowego (partnerami są lokalne biznesy w pobliżu naszych inwestycji), eventów i indywidualnych konsultacji z ekspertami.
 • Opublikowano drugi raport ESG podsumowujący rok 2022.
 • Inwestycja w Łodzi, Tuwima 64 nominowana do nagrody Prime Property Prize 2023.
 • PoPoPark, czyli przestrzeń zielona pomiędzy Parkiem Zachodnim a osiedlem Port Popowice zdobyła I nagrodę w kategorii Przestrzeń Publiczna w XXXII edycji konkursu Piękny Wrocław.

W 2022 roku ROBYG i VANTAGE rozpoczęły budowę synergii w ramach Grupy TAG Immobilien, a ROBYG przejął kompetencje nadzorcze i zarządcze w Vantage. Na stanowisko prezesa zarządu (CEO) obu spółek został powołany Eyal Keltsh. Oscar Kazanelson, przewodniczący Rady Nadzorczej ROBYG od ponad 20 lat, przejął dodatkowo funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Vantage. Niezależnie od połączonego zarządu oraz nadzoru każda ze spółek kontynuuje swoją dotychczasową działalność. ROBYG buduje i sprzedaje mieszkania, a także zarządza generalnym wykonawstwem oraz sprzedażą inwestycji Vantage. Vantage Rent prowadzi działalność w segmencie PRS – czyli mieszkań na wynajem. Każda ze spółek jest finansowana niezależnie.

W 2023 roku Grupa TAG sprzedała łącznie 3600 lokali mieszkalnych i komercyjnych. Grupa TAG zrealizowała i przekazała 4300 lokali, z czego 3800 lokali zostało przekazanych klientom indywidualnym, a 500 lokali powiększyło portfel na wynajem. Portfolio mieszkań na wynajem Vantage to 2400 lokali na koniec 2023 roku i około 2500 obecnie.