Headlines Porter Novelli partnerem Polsko-Amerykańskiego Tygodnia Innowacji

0
biurowiec

Headlines Porter Novelli została partnerem strategicznym Polsko-Amerykańskiego Tygodnia Innowacji (PATI), który w dniach 16-21 listopada 2014 r. odbędzie się w Kalifornii. Inicjatorem wydarzenia jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Polsko-Amerykański Tydzień Innowacji to przedsięwzięcie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które ma promować polskie osiągnięcia i pomysły w dziedzinie innowacyjności oraz sektorze nowych technologii. PATI ma ukazywać Polskę jako kraj nowoczesny i atrakcyjny dla inwestorów w szczególności działających w zaawansowanych technologicznie branżach gospodarki, w tym między innymi : IT/ICT, creative industrie, biomed, mobility, smart energy, zielonych technologiach, sektorze kapitałowym i finansowym czy R&D.

W ramach tego projektu w dniach 16-21 listopada 2014 r. w San Francisco i Los Angeles odbędzie się cykl debat, konferencji, wykładów oraz szeregu wydarzeń towarzyszących, mających na celu pogłębianie współpracy polskich i amerykańskich partnerów – przedstawicieli rządu, nauki oraz biznesu.

W ramach działań komunikacyjnych dla Polsko-Amerykańskiego Tygodnia Innowacji Headlines Porter Novelli będzie odpowiedzialna m.in. za przygotowanie prowadzenie strony internetowej www.paiw.pl, realizację działań w wybranych mediach społecznościowych, komunikację z partnerami, działania B2B i ogólną koordynację organiacji wydarzenia we współpracy z MSZ.

Rozwój innowacyjności w Polsce jest strategiczny dla przyszłości naszej gospodarki. Dlatego cieszymy się możemy wspierać tak ważne wydarzenie, które ma na celu pogłębienie współpracy pomiędzy USA i Polską w tym obszarze.” – podkreśla Joanna Pruszyńska-Witkowska, Prezes Zarządu Headlines Porter Novelli.

W organizację Polsko-Amerykańskiego Tygodnia Innowacji zaangażowane są również m.in. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Środowiska, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urząd Patentowy i inne instytucje zajmujące się promocją polskiej innowacyjności w różnych obszarach.

Firma Headlines Porter Novelli została wyłoniona w drodze zapytania ofertowego.