Inter Cars: Wzrost zysku netto I poł. 2014 r. o 39 proc. rdr do 85,7 mln zł

0

Inter Cars poprawia zarówno sprzedaż, jak i zysk, rośnie także sprzedaż spółek zagranicznych. Spada jednak eksport ze względu na konflikt na Ukrainie.

Skonsolidowany zysk netto grupy Inter Cars wyniósł w I półroczu br. 85,7 mln zł i jest to o ponad 39 proc. więcej niż w tym samym okresie ub.r.

Zysk operacyjny wyniósł 111 mln zł wobec 86,5 mln zł rok temu.

Przychody ze sprzedaży były w omawianym okresie na poziomie 1,86 mld zł i jest to o 13,9 proc. więcej niż rok wcześniej.

Sprzedaż eksportowa, czyli sprzedaż bezpośredniaInter Cars S.A. za granicę, głównie na wschód oraz do zagranicznych spółek dystrybucyjnych łącznie wzrosła w minionym półroczu o 14 proc. rdr.

Sprzedaż bezpośrednia do kontrahentów zagranicznych wyniosła w I półroczu 2014 roku 101 mln zł, co oznacza 16,5 proc. spadek w porównaniu do I półrocza 2013 roku. Głównym powodem jest obniżenie się popytu na Ukrainie w związku z sytuacją geopolityczną i konfliktem z Rosją – tłumaczy Inter Cars w raporcie.

Rośnie natomiast sprzedaż realizowana przez zagraniczne spółki dystrybucyjne grupy wyniosła w I półroczu 2014 roku 504 mln zł, co oznacza prawie 24 proc. dynamikę wzrostu.

Tak jak w I półroczu 2013 roku obserwujemy szybszą dynamikę wzrostu sprzedaży realizowanej przez zagraniczne spółki dystrybucyjne niż dynamikę sprzedaży eksportowej spółki Inter Cars S.A. – wyjaśnia spółka w komunikacie.

Przychody Inter Cars z rynku krajowego stanowiły około 67 proc. przychodów łącznie całej grupy kapitałowej uwzględniając wyłączenia konsolidacyjne i pozostaje na niezmienionym poziomie z I półrocza 2013 roku. Rynek polski pozostaje podstawowym rynkiem sprzedaży dla Grupy Kapitałowej, jak podkreśla Inter Cars.

Czytaj również:  Kurs dolara i euro - komentarz walutowy 20.09.2018