LC Corp: wzrosły przychody, spadły zyski

0

Ponad 135,46 mln złotych przychodów ze sprzedaży miała w I półroczu 2014 roku deweloperska spółka LC Corp. Rok wcześniej jej półroczne przychody przekraczały 96,77 mln zł. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej spadł w I półroczu do 30,66 mln zł, w porównaniu 44,45 mln zł zysku osiągniętego rok wcześniej.

Głównym źródłem przychodów grupy w pierwszym półroczu 2014 była sprzedaż lokali mieszkalnych i usługowych, która stanowiła ok. 58,5 proc. wszystkich przychodów. Inne przychody Grupy, na poziomie ok. 41,5 proc. pochodzą z usług najmu nieruchomości komercyjnej.

Spółka podkreśliła w komunikacie, że istotne znaczenie na osiągane przez nią  wyniki będzie miała sytuacja makroekonomiczna, w szczególności dotycząca dostępności kredytów hipotecznych dla potencjalnych klientów. To bowiem w głównej mierze determinuje popyt na nowe mieszkania oraz strukturę i cenę tych mieszkań.

LC Corp informuje też, że przeprowadzone w ostatnim okresie akwizycje gruntów umożliwiły poszerzenie oferty mieszkaniowej w czterech głównych miastach Polski (w Warszawie, Krakowie, Gdańsku i we Wrocławiu), skutkując istotnym zwiększeniem sprzedaży.

Czytaj również:  Olympus otwiera centrum biznesowe we Wrocławiu