HORTICO S.A. ma umowę ze Ścinawą na rozwój terenów zieleni miejskiej

0

HORTICO S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się zaopatrzeniem ogrodnictwa, podpisała umowę z Gminą Ścinawa na roboty budowlane w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach kontraktu rewitalizacji Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej. Wartość zawartej umowy wynosi 18,43 mln zł brutto.

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie i rewaloryzacja układu zieleni miasta Ścinawa, w tym m.in. zwiększenie obszarów zieleni poprzez adaptacje obszarów zieleni niezagospodarowanej rekreacyjnie z małą ilością roślin, rekonstrukcje zabytkowych szpalerów drzew zielni przyulicznej oraz wykonanie pasów zieleni izolacyjnej wzdłuż dróg. Celem tego projektu jest polepszenie warunków środowiskowych, warunków życia mieszkańców Ścinawy poprzez zwiększenie powierzchni zieleni przyczyniającej się do poprawy jakości powietrza, chroniącej przed zanieczyszczeniami i hałasem. Duże znaczenie ma także ochrona dóbr kultury i przyrody, aspekty estetyczne oraz równie ważne aspekty społeczne, m.in. udostępnienie mieszkańcom miasta przestrzeni do wypoczynku, rekreacji i uprawiania sportów.

HORTICO S.A. posiada bardzo doświadczoną kadrę menadżerską oraz inżynierską dla realizacji tego zadania, a ponieważ kontrakt realizowany jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” to Spółka zaangażowała także swój własny zespół projektantów. Zarząd HORTICO S.A. jest przekonany, że projekt w Ścinawie wpłynie pozytywnie na wyniki finansowe Spółki.

„Od dwóch lat konsekwentnie rozwijamy w Spółce Dział Budowy i Zagospodarowania Terenów Zielonych i realizujemy w tym obszarze coraz więcej projektów, posiadamy bowiem niezbędne kompetencje oraz zasoby. Dotychczas prowadziliśmy głównie projekty dla deweloperów. Umowa ze Ścinawą to pierwsze tak duże przedsięwzięcie, którego wartość przekracza 18 mln zł brutto. Zamierzamy w dalszym ciągu rozwijać ten obszar biznesowy i realizować coraz więcej tak znaczących projektów. W ten sposób będziemy mogli wypełniać założenia naszej strategii rozwoju i zwiększać wartość całej Grupy HORTICO S.A.” – komentuje Paweł Kolasa, Prezes Zarządu Spółki HORTICO S.A.

HORTICO S.A. będzie dążyło do tego, aby zostać znaczącym graczem w branży budowy terenów zieleni. W pierwszym etapie ma to nastąpić na Dolnym Śląsku z możliwością dalszego rozwoju o inne lokalizacje Grupy Kapitałowej w Polsce. Jest to bowiem bardzo perspektywiczny segment biznesowy, który może przyczynić się do dalszego wzrostu wartości całej Grupy.

Czytaj również:  Grupa AFORTI pomyślnie zamyka cztery kwartały 2018 roku

W tym roku Spółka wypłaciła dywidendę z zysku za 2017 r. w wysokości 0,05 zł na akcję. W ten sposób Emitent podtrzymał dotychczasową politykę dywidendową, zakładającą coroczne dzielenie się wypracowanym zyskiem z Akcjonariuszami.