Implementacja Dyrektywy o minimalnym opodatkowaniu – należy zadbać o atrakcyjność Polski i innowacyjność

Michał Kanownik
Michał Kanownik, Prezes Cyfrowej Polski

Implementując Dyrektywę w sprawie minimalnego poziomu opodatkowania międzynarodowych grup przedsiębiorstw oraz dużych grup krajowych należy zadbać o utrzymanie atrakcyjności naszej gospodarki. W tym celu państwo powinno zagwarantować dostęp do ulg i zachęt inwestycyjnych – m.in. przez możliwość uzyskania zwrotu niewykorzystanej części ulgi B+R przez wszystkich podatników uprawnionych do jej zastosowania. Ma to istotne znaczenie dla wzmocnienia innowacyjności naszego rynku i dalszego rozwoju kapitału ludzkiego w Polsce – twierdzą eksperci Związku Cyfrowa Polska. Pismo w tej sprawie skierowali do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Trwają prace nad projektem ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym, która ma wprowadzić w Polsce minimalny poziom opodatkowania międzynarodowych grup przedsiębiorstw oraz dużych grup krajowych. Przepisy stanowić będą implementację do polskiego porządku prawnego postanowień unijnej dyrektywy w tej sprawie. Na podstawie nowych zasad ma zostać ustanowiony minimalny poziom opodatkowania działalności gospodarczej na świecie wypracowany w ramach OECD.

Związek Cyfrowa Polska zwrócił się w tej sprawie do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii w ramach publicznych konsultacji. Zdaniem ekspertów organizacji obecny kształt przepisów nie sprzyja atrakcyjności inwestycyjnej. Rodzi też ryzyko ograniczenia działalności badawczo-rozwojowej w kraju i uszczerbku na innowacyjności polskiej gospodarki, a także jej atrakcyjności jako miejsca do lokowania inwestycji.

Ryzyko uszczerbku na innowacyjności krajowej gospodarki

Polska znajduje się w gronie kilku państw członkowskich UE, które nie zaimplementowały do swojego porządku prawnego postanowień Dyrektywy. Przepisy dotkną w naszym kraju nawet 2 tysięcy podmiotów. „Choć pozytywnie oceniamy koncepcję wyrównania opodatkowania w myśl Dyrektywy, to należy wskazać, że ich implementacja może stanowić zagrożenie dla modelu wspierania inwestycji i innowacyjności, opierającego się m.in. na systemie ulg podatkowych i ich kwalifikacji” – ostrzegają eksperci Związku Cyfrowa Polska w piśmie skierowanym do przedstawicieli polskiego rządu.

Ich zdaniem, przepisy powinny sprzyjać lokowaniu inwestycji w kraju, szczególnie tych o znacznym potencjalne innowacyjnym. Konieczne w tym celu jest zagwarantowanie szerokiego dostępu do ulg podatkowych. – Obecnie dostęp np. do ulgi B+R jest mocno utrudniony. Przysługuje ona tylko wybranym podmiotom i to w mocno ograniczonym czasie – zauważa Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska.  – Prace nad wdrożeniem nowych przepisów to okazja, by zadbać o środowisko prawne sprzyjające inwestycjom w kraju. Ulgi, takie jak ta badawczo-rozwojowa, stanowią ważny czynnik przy podejmowaniu decyzji o podejmowaniu nowych przedsięwzięć na naszym rynku. Implementacja przepisów o podatku wyrównawczym to właśnie dodatkowa szansa, by zadbać o atrakcyjność inwestycyjną Polski i nasz potencjał badawczo-rozwojowy– dodaje.

Jest rozwiązanie

W piśmie skierowanym do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii Cyfrowa Polska proponuje rozwiązanie, które zdaniem organizacji pozwoli uniknąć negatywnych skutków przy implementacji Dyrektywy. – Apelujemy, by dokonano dodatkowych zmian w ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które umożliwią uzyskanie zwrotu niewykorzystanej części ulgi B+R przez wszystkich podatników uprawnionych do jej zastosowania – wyjaśnia Michał Kanownik.  

Zgodnie z koncepcją zaproponowaną przez ekspertów Cyfrowej Polski, każdy podatnik będzie mógł skorzystać ze zwrotu niewykorzystanej wartości ulgi B+R, jeśli w ciągu 4 lat, o ile nie rozliczy ulgi w inny sposób. Pozwoli to ograniczyć wpływ globalnego podatku minimalnego na poziom opodatkowania inwestycji w badania i rozwój w Polsce, korzystnych z punktu widzenia potencjalnych inwestorów i umacniania innowacyjności polskiej gospodarki. – A to z kolei umożliwi utrzymać pozycję Polski jako atrakcyjnej lokalizacji dla inwestycji, rozwijać krajowy kapitał ludzki i zabezpieczyć dalsze wpływy do budżetu państwa – mówi prezes Związku Cyfrowa Polska.

Eksperci organizacji przypominają, że zwrot niewykorzystanej ulgi badawczo-rozwojowej funkcjonuje m.in. Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Irlandii, Australii, Nowej Zelandii, Norwegii, Hiszpanii czy Belgii. Ich zdaniem rozwiązanie takie zagwarantuje podniesienie efektywności działań prowadzonych przez Polskę w zakresie wsparcia dla innowacji.