Import towarów rolno-spożywczych z Ukrainy: na cztery produkty możliwy jest jedynie tranzyt przez Polskę

Import z Ukrainy rolnictwo zboże

Importerzy produktów rolno-spożywczych z Ukrainy oraz firmy transportowo-spedycyjne, które zajmują się ich obsługą mogą odetchnąć z ulgą. Komisja Europejska osiągnęła porozumienie z Polską i czterema innymi krajami unijnymi, które wprowadziły zakaz przywozu ukraińskich towarów. Na kilka z nich nadal obowiązują restrykcje, możliwy jest jedynie tranzyt tych produktów przez nasz kraj.

  • Rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej uchyla zakaz importu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy;
  • Restrykcje obowiązują nadal na cztery produkty: pszenicę, kukurydzę, nasiona rzepaku i słonecznika na terenie Polski, Bułgarii, Węgier, Rumunii i Słowacji;
  • Ograniczenie to nie ma jednak wpływu na przemieszczanie tych towarów w tych pięciu krajach lub przez terytorium tych państw w ramach procedury tranzytu.

Na początku maja 2023 r. weszła w życie unijna dyrektywa, która uchyliła rozporządzenie ministra rozwoju i technologii o zakazie importu dla produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. Polska, ale też Bułgaria, Węgry, Rumunia i Słowacja zgodziły się na zniesienie zakazu na zdecydowanie większą część towarów z Ukrainy.

– To dobra wiadomość, ponieważ dzięki temu wznowiono przywóz towarów rolno-spożywczych z Ukrainy, czym zajmuje się wiele firm transportowo-spedycyjnych w Polsce. Możliwe jest wprowadzenie do obrotu, jak i tranzyt towarów z Ukrainy przez nasz kraj – mówi Joanna Porath, właścicielka agencji celnej AC Porath.

Ograniczenia na cztery produkty

Restrykcje obowiązują nadal na cztery produkty rolne pochodzące z Ukrainy – są to: pszenica, kukurydza, nasiona rzepaku i słonecznika. Mogą one być dopuszczane do swobodnego obrotu we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej z wyłączeniem pięciu państw, czyli Polski, Bułgarii, Węgier, Rumunii i Słowacji.

Tranzyt towarów z Ukrainy przez Polskę

Komisji Europejskiej zależy na zagwarantowaniu, że pszenica, kukurydza, rzepak (rzepik) i nasiona słonecznika pochodzące z Ukrainy będą mogły docierać do dalszych części Unii, a w razie potrzeby również do państw trzecich. Dlatego tak ważna jest procedura tranzytu tych produktów przez Polskę.

Obowiązujące procedury i kontrole zależą od zastosowanego kodu CN i od ich przeznaczenia: do celów spożywczych – kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych lub jako pasze – kontroli WETGiW (Graniczny Inspektorat Weterynarii).

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wyraziła przekonanie, że osiągnięte porozumienie „chroni zarówno zdolność eksportową Ukrainy, aby mogła ona nadal żywić świat, jak i źródła utrzymania naszych rolników”.