Inflacja konsumencka w czerwcu na poziomie 4,4%

polska raport

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2021 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 4,4% (przy wzroście cen usług – o 6,1% i towarów – o 3,8%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,1% (w tym usług – o 0,3%; ceny towarów utrzymały się na tym samym poziomie).

W czerwcu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie transportu (o 0,6%) oraz restauracji i hoteli (o 1,1%), które podwyższyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,06 p. proc i 0,05 p. proc. Niższe ceny w zakresie odzieży i obuwia (o 1,5%) oraz łączności (o 0,7%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,06 p. proc i 0,03 p. proc.

W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie trans-portu (o 16,5%) oraz mieszkania (o 5,1%) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 1,41 p. proc. i 1,27 p. proc. Niższe ceny w zakresie odzieży i obuwia (o 0,5%) obniżyły ten wskaźnik o 0,02 p. proc.

Tablica 1. Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2021 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE 06 2021 04-06 2021 01-06 2021 WPŁYW ZMIAN

05 2021=
=100

06 2020=
=100
12 2020=
=100
05 2021=
=100
04-06 2020=100 01-03 2021=100 01-06 2020=100
OGÓŁEM 104,4 104,0 100,1 104,5 101,9 103,6 x
Żywność i napoje
bezalkoholowe
102,0 105,0 100,1 101,6 102,1 101,1 0,03
Napoje alkoholowe
i wyroby tytoniowe
101,7 101,6 100,1 101,7 100,7 102,1 0,00
Odzież i obuwie 99,5 100,6 98,5 100,0 104,8 98,7 -0,06
Użytkowanie mieszkania
lub domu i nośniki energii
105,9 104,5 100,1 105,8 100,9 106,2 0,03
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 102,6 101,8 99,8 102,7 101,3 102,3 -0,01
Zdrowie 102,6 101,5 100,3 102,9 100,7 103,5 0,02
Transport 116,5 110,5 100,6 117,4 105,8 108,2 0,06
Łączność 104,2 102,7 99,3 106,1 101,4 106,1 -0,03
Rekreacja i kultura 104,8 103,3 100,4 105,3 101,3 104,8 0,03
Edukacja 105,0 100,9 100,1 105,4 100,3 105,4 0,00
Restauracje i hotele 105,7 103,4 101,1 105,0 101,5 105,0 0,05
Inne towary i usługi 101,4 100,3 99,9 101,8 100,1 102,0 0,00

Wpływ zmian cen na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem

W czerwcu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen
towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie transportu (o 0,6%) oraz restauracji i hoteli (o 1,1%), które podwyższyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,06 p. proc i 0,05 p. proc. Niższe ceny w zakresie odzieży i obuwia (o 1,5%) oraz łączności (o 0,7%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,06 p. proc i 0,03 p. proc.

W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie transportu (o 16,5%) oraz mieszkania (o 5,1%) pod­niosły ten wskaźnik odpowiednio o 1,41 p. proc. i 1,27 p. proc. Niższe ceny w zakresie odzieży i obuwia (o 0,5%) obniżyły ten wskaźnik o 0,02 p. proc.

Wykres 1. Wpływ zmian cen wybranych grup towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2021 r. (zmiana w p. proc. do okresu poprzedniego)Wpływ zmian cen wybranych grup towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2021

Wykres 2. System wag stosowany w obliczeniach wskaźników cen towarów
i usług konsumpcyjnych w 2021 r.
Wykres 2. System wag stosowany w obliczeniach wskaźników cen towarów

Wykres 4. Zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (w %)
Źródło danych GUS

Wykres 3. Zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do okresu poprzedniego (w %)Wykres 4. Zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (w %)

Wykres 3. Zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do okresu poprzedniego (w %)
Źródło danych GUS

 

Tablica 2. Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2021 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE 06 2021 04-06 2021 01-06 2021
06 2020=
=100
12 2020=
=100
05 2021=
=100
04-06 2020=100 01-03 2021=100 01-06 2020=100
OGÓŁEM 104,4 104,0 100,1 104,5 101,9 103,6
Towary 103,8 104,1 100,0 103,8 102,0 102,6
Usługi 106,1 103,8 100,3 106,6 101,4 106,9
Żywność, napoje bezalkoholowe
i alkoholowe oraz wyroby tytoniowe
101,9 104,3 100,1 101,6 101,8 101,3
ŻYWNOŚĆ I NAPOJE BEZALKOHOLOWE 102,0 105,0 100,1 101,6 102,1 101,1
Żywność 101,6 104,9 100,1 101,2 102,2 100,7
w tym:          
Ryż 103,8 102,5 101,8 103,8 100,9 105,7
Mąka 102,0 102,0 99,8 103,3 101,2 103,8
Pieczywo 105,8 104,7 100,4 105,7 102,2 105,9
Makarony i produkty makaronowe 102,2 102,0 99,8 101,8 101,4 101,8
Mięso 103,1 106,8 101,4 101,2 103,4 99,3
w tym:          
Mięso wołowe 103,8 103,7 100,4 103,0 101,7 102,3
Mięso cielęce 102,3 102,4 100,6 102,2 101,2 102,0
Mięso wieprzowe 96,8 105,9 102,4 93,5 104,1 90,7
Mięso drobiowe 121,1 128,8 102,8 115,3 111,5 106,4
Wędliny 100,0 101,3 100,7 99,5 100,9 99,8
Ryby i owoce morza 103,7 102,6 100,3 103,7 101,3 103,5
Mleko, sery i jaja 102,1 102,0 100,4 102,2 101,0 102,2
w tym:          
Mleko 102,1 101,5 100,7 102,3 100,5 103,1
Jogurt, śmietana, napoje
i desery mleczne
101,7 102,1 100,5 101,8 100,9 101,9
Sery i twarogi 102,6 101,7 100,3 102,6 100,8 102,5
Jaja 101,8 103,1 99,7 102,4 102,6 101,0
Oleje i tłuszcze 101,5 103,1 100,9 100,8 102,1 99,5
Tłuszcze roślinne 103,5 105,5 101,2 102,9 103,3 101,6
Tłuszcze zwierzęce 100,1 101,3 100,7 99,3 101,1 97,9
w tym masło 100,0 101,3 100,7 99,3 101,1 97,8
Owoce 92,6 107,6 96,3 96,0 102,6 98,8
Warzywa 102,2 109,2 99,0 100,7 103,3 99,3
Cukier 98,0 101,8 99,6 99,3 100,1 101,0
Napoje bezalkoholowe 106,3 106,6 100,1 106,2 101,5 105,8
w tym:          
Kawa 99,6 100,9 99,7 99,5 100,1 99,7
Herbata 98,4 100,2 100,5 98,1 100,0 98,7
Kakao i czekolada w proszku 102,1 102,5 100,7 102,7 100,7 103,1
Wody mineralne lub źródlane 108,3 108,0 100,6 108,3 102,5 107,7
Soki owocowe i warzywne 102,1 102,9 99,9 102,3 100,7 102,0
NAPOJE ALKOHOLOWE I WYROBY TYTONIOWE 101,7 101,6 100,1 101,7 100,7 102,1
Napoje alkoholowe 102,0 102,1 100,0 102,0 100,8 102,2
Wyroby tytoniowe 100,8 100,4 100,1 101,0 100,3 101,7
ODZIEŻ I OBUWIE 99,5 100,6 98,5 100,0 104,8 98,7
w tym:          
Odzież 99,3 100,2 98,7 99,6 104,5 98,3
Obuwie 99,2 101,5 98,0 100,7 105,4 99,3
MIESZKANIE 105,1 103,9 100,1 105,1 101,0 105,3
UŻYTKOWANIE MIESZKANIA LUB DOMU

I NOŚNIKI ENERGII

105,9 104,5 100,1 105,8 100,9 106,2
w tym:          
Opłaty na rzecz właścicieli 103,8 102,7 100,4 103,5 101,2 103,1
Zaopatrywanie w wodę 104,0 101,4 100,2 104,4 100,6 104,2
Wywóz śmieci 124,9 113,6 100,2 126,5 104,3 131,4
Usługi kanalizacyjne 104,8 103,1 100,6 104,7 101,4 104,4
Nośniki energii 104,4 104,5 100,0 104,2 100,1 104,5
Energia elektryczna 109,5 109,5 100,0 109,5 99,6 110,4
Gaz 98,0 102,3 100,0 97,2 102,3 96,5
Opał 102,8 99,9 100,2 102,7 99,8 102,6
Energia cieplna 101,8 99,9 99,8 101,9 99,4 102,2
WYPOSAŻENIE MIESZKANIA I PROWADZENIE GOSPODARSTWA DOMOWEGO 102,6 101,8 99,8 102,7 101,3 102,3
w tym:          
Meble, artykuły dekoracyjne,
sprzęt oświetleniowy
105,5 103,7 99,4 105,6 102,8 104,2
Urządzenia gospodarstwa domowego 100,9 99,8 99,1 102,0 100,4 102,0
Środki czyszczące i konserwujące 100,0 100,4 100,1 99,6 100,3 100,2
Usługi związane z prowadzeniem
gospodarstwa domowego
106,5 103,6 100,7 106,4 101,2 106,6
ZDROWIE 102,6 101,5 100,3 102,9 100,7 103,5
w tym:          
Wyroby farmaceutyczne 101,3 100,4 100,2 101,2 100,2 101,7
Urządzenia i sprzęt terapeutyczny 102,0 101,6 100,2 102,2 100,7 102,2
Usługi lekarskie 106,0 103,4 100,5 106,5 101,4 107,2
Usługi stomatologiczne 105,0 103,7 100,4 107,4 101,6 109,9
Usługi szpitalne i sanatoryjne 106,7 109,3 100,1 106,7 105,8 106,3
TRANSPORT 116,5 110,5 100,6 117,4 105,8 108,2
w tym:          
Środki transportu 101,2 102,5 100,0 101,0 101,8 100,7
w tym samochody osobowe 100,8 102,1 100,0 100,5 101,5 100,3
Paliwa do prywatnych środków
transportu
127,3 116,1 100,9 129,4 108,6 112,6
Olej napędowy 126,4 117,1 101,3 126,6 108,7 109,6
Benzyna 129,0 117,3 101,2 130,5 109,5 113,7
Gaz ciekły i pozostałe paliwa
do prywatnych środków transportu
118,4 103,5 96,3 132,5 102,3 116,8
Usługi transportowe 96,9 101,3 99,9 95,3 101,1 98,4
ŁĄCZNOŚĆ 104,2 102,7 99,3 106,1 101,4 106,1
w tym:          
Sprzęt telekomunikacyjny 92,2 100,0 100,6 91,9 99,8 90,7
Usługi telekomunikacyjne 104,8 102,9 99,3 106,9 101,5 106,9
REKREACJA I KULTURA 104,8 103,3 100,4 105,3 101,3 104,8
w tym:          
Sprzęt audiowizualny, fotograficzny
i informatyczny
99,7 98,8 99,1 100,9 99,4 101,4
Usługi związane z rekreacją i kulturą 110,2 105,7 100,4 110,1 101,9 109,7
w tym:          
Usługi związane z rekreacją i sportem 105,6 102,9 101,8 105,1 101,1 105,2
Usługi związane z kulturą 112,1 106,9 99,9 112,2 102,3 111,6
w tym opłaty radiowo-telewizyjne 113,1 106,6 97,3 115,2 102,1 114,7
Książki 103,1 100,5 101,3 104,2 99,6 102,9
Gazety i czasopisma 103,9 101,2 100,0 103,9 100,3 104,7
Artykuły piśmienne, malarskie, kreślarskie 103,7 101,9 100,4 103,7 101,1 103,6
Turystyka zorganizowana 101,1 105,9 103,5 102,8 102,7 102,1
Turystyka zorganizowana w kraju 106,0 110,5 102,8 106,1 104,6 106,1
Turystyka zorganizowana za granicą 93,5 98,6 104,8 97,5 99,7 95,8
EDUKACJA 105,0 100,9 100,1 105,4 100,3 105,4
RESTAURACJE I HOTELE 105,7 103,4 101,1 105,0 101,5 105,0
INNE TOWARY I USŁUGI 101,4 100,3 99,9 101,8 100,1 102,0
w tym:          
Higiena osobista 101,4 100,6 99,8 102,0 100,9 102,4
w tym:          
Usługi fryzjerskie, kosmetyczne
i pielęgnacyjne
106,0 103,7 100,6 107,8 101,3 109,3
Artykuły do higieny osobistej
i kosmetyki
100,7 100,1 99,6 101,2 100,9 101,3
Opieka społeczna 107,0 103,2 100,2 108,5 100,7 109,6
Ubezpieczenia 99,9 98,0 99,9 98,9 96,2 98,7
Usługi finansowe świadczone przez banki i inne instytucje 103,9 100,4 100,0 115,2 99,8 129,8

Źródło danych GUS