Inflacja w krajach OECD lipcu br. zwolniła do 1,9 proc.

0

Zwalnia łaczna inflacja w krajach OECD. CPI było niższe w większości krajów członkowskich organizacji.

Indeks cen konsumenckich w krajach OECD w lipcu był na poziomie 1,9 proc., w porównaniu do 2,1 proc. w czerwcu ub.r. Spowolnienie inflacji spowodowane było głównie niższym wzrostem cen energii, które wzrosły o 2,3 proc. w porównaniu do 3,1 proc. miesiąc wcześniej.

Wzrost cen żywności pozostał stabilny – na poziomie 2,1 proc. Wzrost cen wyłączając ceny żywności i energii był na poziomie 1,9 proc. rdr., czyli bez zmian od trzech miesięcy.

Oprócz Francji, gdzie inflacja była na tym samym poziomie co w lipcu zeszłego roku – 0,5 proc., wskaźnik wzrostu cen był niższy we wszystkich głównych gospodarkach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

W strefie euro wskaźnik HICP spadł do poziomu 0,4 proc. w lipcu br., najniższego od października 2009 r. Na przykład w Wielkiej Brytanii z 1,9 proc. do 1,6 proc., w Niemczech z 1 proc. do 0,8 proc., we Włoszech z 0,3 do 0,1 proc.

W strefie G20 inflacja zwolniła do 2,8 z 2,9 proc.. Najbardziej wskaźnik spadł w Indonezji – z 6,7 do 4,5 proc. Inflacja pozostaje na niezmienionym poziomie w Brazylii – 6,5 proc. i Chinach – 2,3 proc. Dla odmiany – w Indiach inflacja wzrosła – z 6,5 proc. do 7,2 proc. w lipcu br.

W Polsce w lipcu po raz pierwszy odnotowano deflację w ujęciu rocznym; ceny spadły o 0,2 proc. Odpowiedzialny za to był głównie spadek cen żywności (o 1,7 proc.) oraz energii (o 0,2 proc.). Ceny pozostałych towarów i usług wzrosły o 0,5 proc.

Czytaj również:  Firmy budowlane zmagają się z niską rentownością. Brak pracowników może spowodować opóźnienia na budowach