Inflacja w Niemczech i Hiszpanii niższa niż oczekiwano

Bartosz Wałecki, analityk, Michael / Ström Dom Maklerski
Bartosz Wałecki, analityk, Michael / Ström Dom Maklerski

W Niemczech inflacja CPI wyniosła 3,2 proc. r/r. Odczyt okazał się niższy niż zakładał konsensus (3,5 proc.). Trend spadku inflacji w ujęciu rocznym nadal się utrzymuje. W ujęciu miesięcznym obserwujemy spadek cen o 0,4 proc. Wskaźnik HICP znajduje się jeszcze niżej. W listopadzie wyniósł 2,3 proc. r/r. Bazowa CPI w listopadzie wyniosła 3,8 proc. w stosunku do 4,3 proc. w październiku.

Pozytywnie zaskoczył również odczyt w Hiszpanii, gdzie inflacja CPI wyniosła 3,2 proc. r/r wobec konsensusu 3,7 proc. r/r. Przy takich wartościach również i jutrzejszy odczyt dla całej strefy euro może okazać się niższy niż szacowano.

Pozytywne dane z dużych gospodarek strefy euro są podparciem dotychczasowych działań banku centralnego. Mocne zacieśnienie monetarne przynosi efekty w walce z inflacją, z drugiej strony przybliża gospodarkę strefy euro do recesji. Pomimo tego w Niemczech widać pierwsze oznaki odbicia we wskaźnikach PMI, do tego dochodzą dobre dane o inflacji. To są pozytywy w perspektywie kolejnego roku dla największej gospodarki strefy euro.

Bartosz Wałecki, Analityk Michael / Ström Dom Maklerski