Inflacja w Polsce niższa, ale ceny znowu wzrosły

Szymon Gil, Makler Papierów Wartościowych, Michael / Ström Dom Maklerski
Szymon Gil, Makler Papierów Wartościowych, Michael / Ström Dom Maklerski

Inflacja za listopad wyniosła 6,50 proc. r/r oraz 0,70 proc. m/m. Mamy zatem spadek względem października, kiedy inflacja r/r wyniosła 6,60 proc. Za wzrost cen m/m odpowiadały głównie paliwa (+8,80 proc. m/m) oraz żywność (+0,80 proc. m/m). Szczególnie intrygujący jest kolejny wzrost paliw w kontekście spadających cen ropy.

Mamy zatem kolejny pozytywy odczyt inflacyjny. Do tego połączony z pozytywnym zaskoczeniem w kontekście odczytów PKB Polski, które były lepsze od prognoz zarówno kw/kw 1,50 proc. (prognoza 1,40 proc.) oraz r/r 0,50 proc. (prognoza 0,40 proc.).

W Polsce bardzo mocno trzyma się eksport netto, pozytywny wkład we wzrost PKB miała też konsumpcja oraz inwestycje. Na minus i to dosyć spory kolejny raz zapasy (-7,7 pp).

Szymon Gil, Makler Michael / Ström Dom Maklerski