Trans Polonia osiąga ponad 150 mln PLN przychodów ze sprzedaży po III kwartałach 2023 r.

trans polonia

Trans Polonia (TPG), notowany na GPW wiodący operator transportowo-logistyczny, opublikował wyniki finansowe za 9 miesięcy 2023 r. Spółka osiągnęła ponad 154 mln PLN przychodów ze sprzedaży, co oznacza dynamikę wzrostu na poziomie 8 proc. rdr. Firma stale zwiększa sprzedaż poza granicami Polski, która w raportowanym okresie wyniosła 79 proc. całości przychodów, wobec 73 proc.
w analogicznym okresie w zeszłym roku. Trans Polonia poprzez rozbudowę bazy transportowej w rejonie portów ARA (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia) upatruje możliwości na dalszy dynamiczny rozwój.

W pierwszych III kwartałach br. Trans Polonia zwiększyła przede wszystkim skalę przewozów płynnej chemii oraz płynnych produktów spożywczych, odpowiednio o 17 i 15 proc. rdr. Płynna chemia odpowiada za największy udział w strukturze przychodów spółki, wynoszący 68 proc. Jej przewozy są realizowane głównie do krajów Europy Zachodniej.

Cieszymy się ze stale poprawianych wyników sprzedażowych. Jesteśmy na bardzo dobrej drodze do osiągnięcia przychodów jakie generowaliśmy przed sprzedażą udziałów w spółce OTP, zajmującej się transportem paliw. Potwierdza to słuszność podejmowanych przez nas decyzji oraz że ustalony kierunek rozwoju firmy, skupiony m.in. na świadczeniu usług poza granicami naszego kraju, jest słuszny – mówi Krzysztof Luks, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Trans Polonia S.A.

Trans Polonia intensywnie rozwija się na rynkach zagranicznych. Pod koniec października spółka poinformowała o nabyciu 100 proc. udziałów belgijskiej firmy Geerts BV, co jest kontynuacją rozbudowy bazy transportowej bezpośrednio w porcie w Antwerpii. Ma to duże znaczenie dla możliwości rozwoju w obszarze transportu intermodalnego.

Ciągle monitorujemy potencjalne możliwości dot. akwizycji nowych podmiotów, w szczególności takich, które specjalizują się w transporcie intermodalnym. Co więcej, nieustannie inwestujemy w rozwój floty, którą będziemy chcieli rozbudowywać również w 2024 r. – dodaje Krzysztof Luks.