Inflacja w sierpniu jednak dwucyfrowa

Paweł Majtkowski – analityk eToro
Paweł Majtkowski - analityk eToro

Inflacja w sierpniu wyniosła 10,1 proc. r/r (wobec 10,8 proc. w lipcu). Nie udało się zatem inflacji spaść do jednocyfrowego poziomu przed końcem wakacji. To jednak może nie przeszkodzić RPP w dokonaniu pierwszej obniżki stóp procentowych już za niecały tydzień.

Inflacja w sierpniu wyniosła 10,1 proc. r/r. Nie spełniły się zatem prognozy części ekonomistów oraz oczekiwania polityków, jakoby już w tym miesiącu inflacja miała spaść do jednocyfrowego poziomu. W stosunku m/m ceny w sierpniu nie uległy zmianie (wobec spadku o 0,2 proc. w lipcu). Jest to jednak na razie tylko wstępny szacunek cen opublikowany przez GUS. Ostateczny odczyt poznamy 15 września. Zwykle, finalne odczyty nie różnią się zbytnio od tych wstępnych, tym razem jednak w życie może wejść procedowana przez parlament ustawa obniżająca ceny prądu dla indywidualnych odbiorców o 5 proc., działająca wstecz (od 1 stycznia br.). Odczyt finalny może zatem opierać się na innych danych niż wstępny szacunek. Może być jednak też tak, że ten efekt zostanie uwzględniony w inflacji dopiero w następnym miesiącu.

Odczyt inflacji w sierpniu, tak jak kolejne zbliżające się odczyty, jest ze szczególną uwagą obserwowany przez ekonomistów ze względu na jego wpływ na decyzję RPP o obniżce stóp procentowych. Rynek oczekuje, że Rada dokona pierwszej obniżki stóp przed wyborami (odbędą się 15 października), a spadek inflacji poniżej 10 proc. mógłby być ku temu dodatkowym argumentem. Nie ulega jednak wątpliwości, że z ekonomicznego punku widzenia na obniżki stóp jest za wcześnie, szczególnie gdy inflacja tak bardzo odbiega od celu inflacyjnego, który wynosi 2,5 proc. (z tolerancją wynoszącą 1 p.p.). Rynek uważa jednak, że przeważą argumenty polityczne i do obniżki stóp dojdzie we wrześniu lub ewentualnie październiku. Rada ponownie przesunęła swoje wrześniowe posiedzenie, które odbędzie się w pierwotnie planowanym terminie, czyli 5-6 września. To znaczy, że do pierwszej obniżki stóp może dojść już za tydzień.

Polacy w ostatnim czasie bardziej obawiają się recesji niż inflacji. W badaniu Puls Inwestora Indywidualnego eToro, odsetek inwestorów uważających inflację za największe ryzyko zewnętrzne spadł z 27 proc. do zaledwie 7 proc. Jednocześnie, znacznie wzrosła liczba inwestorów obawiających się o stan polskiej gospodarki – z 8 proc. do 36 proc. To efekt obaw dotyczących recesji oraz możliwych skutków finansowych kampanii wyborczej.

Paweł Majtkowski, analityk eToro w Polsce