Inflacja znów przewyższa prognozy

forex giełda

Według wstępnych danych podanych w piątek przez GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu wzrosły o 4,3% w ujęciu rocznym i o 0,7 % w skali miesiąca. Konsensus rynkowy zakładał, że wskaźnik CPI wyniesie odpowiednio – 4,0% oraz 0,6%. Najnowszy odczyt oznacza wyjście wskaźnika inflacji poza górną granicę przedziału polityki pieniężnej NBP opartej o cel inflacyjny, który wynosi 2,5% z możliwością odchylenia o 1 pkt. proc. w górę lub w dół.

Z kolei na GPW panował znacznie bardziej optymistyczny sentyment. Decyzja TSUE o pozostawieniu kwestii kredytów frankowych polskim sądom spowodowała, że dla części inwestorów instrumenty sektora bankowego stały się bardziej atrakcyjne, co doprowadziło do kolejnego wzrostu indeksu WIG-BANKI oraz w konsekwencji WIG20. Wpłynęło to również na umocnienie złotego względem głównych walut.

Mimo dynamicznej poprawy koniunktury w amerykańskiej gospodarce oraz zwiększającej się presji inflacyjnej, rezerwa federalna potwierdziła zgodnie z oczekiwaniami inwestorów i analityków, że nie zamierza zmieniać swej łagodnej polityki pieniężnej. Prezes FED Jerome Powell potwierdził, że ożywienie gospodarcze jest mocniejsze niż się spodziewano, zaś wzrost inflacji spowodowany jest między innymi efektami niskiej bazy porównawczej. Zapowiedział również, że działań związanych z zacieśnieniem polityki monetarnej można spodziewać się dopiero w 2023 r.

Na środę 5 maja zaplanowane jest posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, po którym zostanie ogłoszona decyzja w sprawie stóp procentowych. Ponadto w piątek 7 maja opublikowane zostaną dane z amerykańskiego rynku pracy.

Departament Zarządzania i Analiz
SUPERFUND TFI S.A.