Innowacyjny lek – na gospodarkę

0
Analiza wydatków reklamowych branży farmaceutycznej – w pierwszym kwartale 2015 roku wzrost nakładów na reklamę

Wpływ branży farmaceutycznej na polską gospodarkę systematycznie rósł w ciągu ostatnich pięciu lat. W 2010 roku sektor ten w sposób bezpośredni i pośredni odpowiadał za prawie 1 procent PKB, czyli 11,1 mld złotych, w tym blisko 2/3 tego efektu wytworzyły innowacyjne firmy farmaceutyczne. Okazuje się, że wpływ ten nadal może rosnąć i to szybciej niż cała gospodarka. W ciągu najbliższych pięciu lat branża farmaceutyczna ma potencjał wytwarzać ponad 1 procent PKB. Warunkiem wzrostu jest jednak usprawnienie systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

Eksperci firmy doradczej PwC obliczyli, że tylko w 2010 roku branża farmaceutyczna zasiliła budżet państwa kwotą 1 miliarda złotych w formie podatków i innych opłat. Większość tego ciężaru (prawie dwie trzecie) poniosły firmy produkujące leki innowacyjne. W raporcie „Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej gospodarki” specjaliści PwC wskazują obszary, w których sektor ten najbardziej kształtuje realia gospodarcze.

Z analizy ekspertów PwC wynika, że spośród firm farmaceutycznych działających w naszym kraju, największe przełożenie na gospodarkę mają te przedsiębiorstwa, które posiadają zakłady produkcyjne w Polsce. Jednakże również i te, które sprowadzają leki z zagranicy istotnie wpływają na gospodarkę i społeczeństwo. Składa się na to: działalność operacyjna i tworzenie miejsc pracy, edukacja lekarzy i pacjentów, transfer „know-how”, ogólne podnoszenie poziomu wiedzy medycznej w kraju itp.

Mariusz Ignatowicz, partner w PwC, lider zespołu ds. sektora farmaceutycznego i ochrony zdrowia, skomentował:

„Poza wpływami do budżetu w postaci podatków i innych opłat, poza utworzeniem ponad 100 tys. miejsc pracy w samej branży i w sektorach pokrewnych, jest jeszcze jeden istotny obszar wpływu firm farmaceutycznych, zwłaszcza innowacyjnych: badania kliniczne. To właśnie dzięki badaniom klinicznym następuje transfer wiedzy i technologii do naszego kraju. A co to oznacza w praktyce? Dają one pacjentom dostęp do najnowocześniejszych terapii, przy czym są one finansowane przez firmy prowadzące badania, a nie z publicznych środków NFZ.”

Czytaj również:  Frank znów zyskuje

Sektor farmaceutyczny i biotechnologiczny jest według raportu Komisji Europejskiej najbardziej innowacyjną branżą w Europie, przeznaczającą ok. 16% swoich przychodów na działalność badawczo-rozwojową. Według badań naukowych stosowanie zaawansowanych metod terapeutycznych ma pozytywny wpływ na długość życia, a stosowanie leków innowacyjnych przyczynia się w 40% do tego efektu.

Autorzy raportu PwC podkreślają, że możliwe jest jeszcze większe zaangażowanie firm farmaceutycznych, szczególnie innowacyjnych, w generowanie wzrostu polskiej gospodarki. W 2016 roku całościowy wkład sektora farmaceutycznego ma przekroczyć 1 procent PKB. W tym celu jednak niezbędne jest usprawnienie systemu ochrony zdrowia oraz zwiększenie nakładów przeznaczonych na jego finansowanie.

Eksperci PwC zwracają uwagę na brak długofalowej polityki lekowej oraz przeszkody administracyjne np. opóźnienia przy podejmowaniu decyzji refundacyjnych. Zjawiska te prowadzą do ograniczeń w dostępie polskich pacjentów do innowacyjnych leków.

Mariusz Ignatowicz dodał:

„W obecnej sytuacji niezbędne jest jasne zdefiniowanie terapeutycznych potrzeb społeczeństwa polskiego, określenie oczekiwań administracji państwowej i rozpoczęcie dialogu z innowacyjnymi firmami farmaceutycznymi, które oczekiwaniom tym muszą sprostać.”

***
Raport o wpływie innowacyjnej branży farmaceutycznej na polską gospodarkę po raz pierwszy zaprezentowano na specjalnym panelu w trakcie Forum Ekonomicznego w Krynicy.