Invento Capital z kolejnymi 7,5 mln zł na inwestycje w start-upy. Dodatkowa pula BRIdge Alfa z NCBR rozdana

startup

Fundusz vc Invento Capital jako pierwszy otrzymał środki z dodatkowej puli programu BRIdge Alfa NCBR i tym samym zwiększył kapitalizację do 43,5 mln zł. Dzięki temu planuje kolejne inwestycje w 6 start-upów.

Program BRIdge Alfa, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, skierowany jest do przedsiębiorców znajdujących się w fazie seed, gdzie ryzyko niepowodzenia inwestycyjnego jest największe. NCBR za pośrednictwem tego programu udzielił inwestorom bezzwrotnego wsparcia na utworzenie wehikułu inwestycyjnego, za pośrednictwem którego fundusze inwestują do 1 mln zł przy 20-proc. wkładzie własnym w pomysły o wysokim potencjale komercjalizacyjnym. Zgodnie z zapowiedziami NCBR powiększa pulę dofinansowania najbardziej aktywnym funduszom. Dodatkowy kapitał na dalsze działania otrzymał we wrześniu jako pierwszy Invento Capital.

Invento Capital został utworzony we współpracy z NCBR w 2018 roku. Fundusz poszukuje impactowych projektów oraz startupów rozwijających działalność w branżach IT, DeepTech, Health, Food oraz Cleantech. W ciągu ostatnich trzech lat Fundusz zrealizował 26 inwestycji. Invento mocno rozwija także współpracę międzynarodową, by wspierać swoje spółki portfelowe w pozyskiwaniu międzynarodowych klientów oraz inwestorów jak i w wejściu na rynki m.in. Nordic, DACH, UK i Brazylii.

Kapitalizacja funduszu w pierwszej fazie wyniosła 36 mln zł i umożliwiła zbudowanie portfela składającego się m.in. z Planet Heroes, Gridaly, Zjedz.my, Waven, Qvistorp, Fully Verified czy też Foodrunners. Dodatkowa pula pieniędzy z NCBR w wysokości 7,5 mln zł pozwoli rozszerzyć to portfolio. – Cieszymy się, że jako pierwsi otrzymaliśmy środki z dodatkowej puli BRIdge Alfa, ponieważ pokazuje to, że jesteśmy w czołówce funduszy seed w Polsce. Do końca bieżącego roku planujemy zainwestować jeszcze w 9 start-upów, z czego 6 projektów sfinansuje dodatkowa pula środków. Szukamy mocnych zespołów z dobrymi projektami, zdecydowanych na podbój międzynarodowych rynków – mówi Jacek Murawski, Prezes Zarządu.

Invento Capital dzięki nowym środkom z NCBR poczyni dalsze inwestycje w takich branżach, jak energetyka, medycyna, chemia i nowe materiały, IT i ICT. Poza finansowaniem w wysokości ok. 1 mln zł fundusz wykorzystuje swoje międzynarodowe kontakty we wspieraniu komercjalizacji projektów, oferuje również walidację założeń projektu przez ekspertów branżowych, mentoring w zakresie budowania zespołu, doradztwo prawne, finansowe i biznesowe dla spółek ze swojego portfela. Fundusz spodziewa się pierwszych wyjść z inwestycji za 3 do 5 lat.