IPOPEMA TFI S.A. liderem rynku funduszy rynku niepublicznego w Polsce

szachy strategia

IPOPEMA TFI – z portfelem blisko 55 mld zł aktywów pod zarządzaniem – pozostaje największym towarzystwem na rynku funduszy niepublicznych (Analizy Online). To głównie zasługa oferty skierowanej do segmentu zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. IPOPEMA TFI ma 19 proc. udział w rynku funduszy (rynku kapitałowego oraz niepublicznego).

Pozycja IPOPEMA TFI to efekt strategii budowy oferty produktowej bezpiecznych funduszy dłużnych, funduszy absolutnej stopy zwrotu oraz aktywnej alokacji, oferujących oczekiwane stopy zwrotu na poziomach istotnie przewyższających rentowność lokat bankowych.

‘’W tych obszarach, na przestrzeni ostatnich lat jesteśmy doceniani i wyróżniani przez niezależnych ekspertów, czego dowodem są, m.in., przyznane w lutym i marcu 2018 r. najwyższe, 5-gwiazdkowe ratingi Analiz Online dla funduszy IPOPEMA Dłużny oraz IPOPEMA Obligacji. Konsekwentnie, w ramach wszystkich naszych produktów, czy to istniejących, czy też nowych, będziemy skupiać się na powtarzalności stóp zwrotu, płynności dla uczestników, a także dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych“ – podkreśla Jarosław Wikaliński, prezes IPOPEMA TFI.

W 2018 roku IPOPEMA TFI zamierza oprzeć swój rozwój na kilku filarach, m.in. na programach emerytalnych i produktach rentierskich oferujących wyższe oczekiwane stopy zwrotu od oprocentowanych depozytów bankowych.

Oferta towarzystwa będzie rozwijana również w obszarze rynku akcji. IPOPEMA TFI w dalszym ciągu wierzy w potencjał spółek technologicznych, medycznych i biotechnologicznych na rynkach globalnych.

‘’W związku ze zmieniającymi się zwyczajami zakupowymi oraz sposobem spędzania wolnego czasu, wierzymy w dobre perspektywy spółek z branży e-commerce, reklamy on-line oraz gier komputerowych. Szczególnie interesujące mogą okazać się rynki cechujące się wysokim potencjałem wzrostu ze względu na korzystną strukturę społeczeństwa, czyli Chiny i Indie.’’ – dodaje prezes IPOPEMA TFI.

IPOPEMA TFI pokazało, że pomimo zmian na rynkach finansowych, przez ostatnią dekadę stabilnie rozwijało działalność i budowało nowe produkty o różnych strategiach i kierunkach inwestycji.

Lata 2008 – 2018 przyniosły liczne zmiany na rynkach finansowych i zmiany w nastrojach inwestorów.

‘’Wraz ze zmieniającymi się dynamicznie warunkami na rynkach finansowych, inwestorzy wykazują się coraz większą ostrożnością, wybierając fundusze gotówkowe i obligacji. Mając na uwadze taki trend dywersyfikujemy naszą ofertę i kierujemy uwagę Klientów na fundusze dłużne, obligacji korporacyjnych i absolutnej stopy zwrotu’’ – dodaje Jarosław Wikaliński.

Obecnie w ramach IPOPEMA TFI działa 76 funduszy z aktywami o wartości 55 mld zł.

Wartość aktywów zgromadzona w krajowych funduszach inwestycyjnych wyniosła 288,1 mld zł na koniec marca 2018 roku. To  wzrost o 1,8% w stosunku do lutego 2018. Najwyższą dynamikę aktywów osiągnęły fundusze gotówkowe i pieniężne – podsumowuje portal AnalizyOnline.pl

IPOPEMA TFI koncentruje się na tworzeniu funduszy dostosowanych do indywidualnych potrzeb inwestorów. ‘’Jesteśmy jednym z tych towarzystw, które dzięki rozwijanym od lat kompetencjom, zaoferowały możliwość inwestycji o zasięgu globalnym. Uczestnicy funduszy zyskali ekspozycję na zagraniczne rynki akcji i obligacji, do których dostęp inwestorów indywidualnych był dotychczas utrudniony ‘’– podkreśla prezes zarządu IPOPEMA TFI.

Aktywa funduszy TFI w Polsce na koniec marca 2018 / AnalizyOnline.plAktywa funduszy TFI w Polsce na koniec marca 2018