Jacek Machocki zrezygnował z funkcji prezesa spółki Pekaes

PEKAES Jacek Machocki

Jacek Machocki pełnił funkcje prezesa zarządu PEKAES SA od marca 2010 roku. Rezygnację z pełnionej funkcji złożył z powodów osobistych.

Jacek Machocki przygotował i z sukcesem wdrożył strategię spółki na lata 2010-2012. Jej celem była reorganizacja Grupy PEKAES, dzięki której PEKAES jest dziś nowoczesną i konkurencyjną spółką i jednym z liderów branży TSL w Polsce. Obecnie spółka jest w pełni gotowa do kolejnego etapu rozwoju, którego głównymi celami będą wzrost sprzedaży i rentowności oraz wartości dla akcjonariuszy. Maciej Bachman posiada pełne poparcie Rady Nadzorczej w dążeniu do realizacji tych założeń – powiedział Robert Koński, przewodniczący Rady Nadzorczej.

Maciej Bachman dołączył do Grupy PEKAES w marcu 2012 roku. Wcześniej przez trzy lata pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora ds. Finansów i Administracji w firmie logistycznej Spedimex. W poprzednich latach pracował m.in. w Ernst & Young, Andersen Business Consulting i Arthur Andersen. Maciej Bachman jest renomowanym specjalistą z branżowym doświadczeniem i z wieloma sukcesami na polu poprawy efektywności organizacji.

Maciej Bachman jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na Wydziale Zarządzania, w zakresie finansów i rachunkowości przedsiębiorstw oraz absolwentem studiów podyplomowych w Katedrze Zarządzania Innowacjami Szkoły Głównej Handlowej. Posiada tytuł biegłego rewidenta.