Jak to jest wśród firm z działaniami CSR?

    75 proc. firm swoje działania w obszarze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu motywuje dbałością o wizerunek. Jednak prawie 25 proc. firm uznaje, że CSR jest dla ich firm ważnym obszarem, co świadczyć może o zmianie mentalności i popularyzacji zagadnienia. – Firmy coraz częściej rozumieją CSR nie jako działalność filantropijną, ale raczej filozofię włączoną w strategie biznesową – mówi w rozmowie z MarketNews24 Mariusz Kielich z Francusko – Polskiej Izby Gospodarczej.