Od 1 lipca 2019 roku pierwsze firmy muszą wdrażać Pracownicze Plany Kapitałowe. Wiąże się to między innymi z wyborem instytucji finansowej, która zajmie się zarządzaniem PPK. Podpowiadamy, jak wybrać taką instytucję.

Pracownicze Plany Kapitałowe to system oszczędzania długoterminowego dla pracowników. Każdy z nich, jeśli podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, może skorzystać z tego programu. Natomiast obowiązkiem pracodawcy jest uruchomienie PPK w firmie i umożliwienie pracownikom gromadzenie oszczędności.

– Jednym z ważnych etapów uruchomienia Pracowniczych Planów Kapitałowych w firmie jest wybór instytucji, która będzie zajmowała się zarządzaniem środkami i ich wypłatą w przyszłości. Pracodawcy, którzy muszą uruchomić PPK od 1 lipca 2019 roku, mają czas do 25 października bieżącego roku na podpisanie umowy z instytucją zarządzającą – przypomina ekspert portalu PPK.info. – Jeśli pracodawca nie dotrzyma tego terminu, grozi mu grzywna. Należy się wtedy spodziewać pisma z Polskiego Funduszu Rozwoju z wezwaniem do zawarcia umowy z wyznaczoną instytucją finansową w ciągu 30 dni od otrzymania tego pisma. Jeszcze wtedy można jednak wybrać samodzielnie podmiot zarządzający i poinformować o tym PFR – podkreśla ekspert PPK.info.

Kto może prowadzić PPK?

Pracodawca powinien wybrać instytucję zarządzającą PPK w porozumieniu z przedstawicielami załogi. Jeśli kompromis nie zostanie jednak osiągnięty, może takiego wyboru dokonać samodzielnie. Środkami z PPK mogą zarządzać:

  • towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI),
  • powszechne towarzystwa emerytalne (PTE),
  • pracownicze towarzystwa emerytalne,
  • zakłady ubezpieczeń.

Ustawa o PPK w art. 59 wskazuje jeszcze, że instytucja zarządzająca musi mieć między innymi 3 lata doświadczenia w zarządzaniu specyficznymi rodzajami aktywów, dysponować kapitałem własnym co najmniej 25 mln zł, a także musi spełniać wymogi dotyczące prowadzenia funduszy zdefiniowanej daty.

Instytucja obsługująca PPK – na co zwrócić uwagę przy wyborze?

Art. 7 ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych nakłada na pracodawcę obowiązek kierowania się określonymi kryteriami przy wyborze instytucji zarządzającej PPK. Przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę „najlepiej rozumianym interesem osób zatrudnionych”, ale także doświadczenie i warunki obsługi PPK. Co to oznacza w praktyce? Głównie to, że trzeba wziąć pod uwagę kilka kluczowych kwestii, wybierając instytucję finansową. Najważniejsze jest oczywiście bezpieczeństwo inwestycji. Należy zatem zwrócić uwagę na politykę inwestycyjną instytucji tak, aby nie było ryzyka utraty środków. Ważny jest staż na rynku zarządzającego. Istotne są także koszty prowadzenia programu: za zarządzanie (maksymalnie 0,5% wartości aktywów netto) i za osiągnięty wynik (maksymalnie 0,1%). Należy zwrócić uwagę również na technologię używaną przez instytucję finansową i na możliwość jej powiązania z systemami działającymi w firmie. Nie bez znaczenia jest także wsparcie instytucji przy wdrażaniu PPK.

Przegląd najlepszych ofert prowadzenia PPK

Na oficjalnym portalu informacyjnym Pracowniczych Planów Kapitałowych mojeppk.pl gromadzone są oferty instytucji finansowych, które będą zajmowały się zarządzaniem środkami zgromadzonymi przez oszczędzających na PPK. Wybraliśmy kilka najbardziej interesujących ofert.

  1. AEGON

Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. to marka, której nie trzeba szczególnie przedstawiać, ponieważ jest powszechnie znana nie tylko na rynku ubezpieczeniowym. AEGON zarządza także od 20 lat OFE i aktywami o wartości ponad 14 mld zł, a do tego jest częścią bardzo dużej międzynarodowej grupy finansowej. To dodatkowa gwarancja bezpieczeństwa i stabilności. AEGON deklaruje, że udziela kompleksowej pomocy pracodawcy we wdrażaniu programu PPK i szkoli pracowników. Ponadto dostarcza rozwiązań informatycznych pomagających w obsłudze PPK i automatyzujących wiele czynności związanych z tym programem. To pozwoli znacznie odciążyć kadry i działy HR. AEGON podkreśla, że w przypadku długoterminowych procesów inwestycyjnych koncentruje się nie tylko na zwiększaniu wartości aktywów, ale także na zapewnieniu ich maksymalnego bezpieczeństwa.

  1. Millennium TFI

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na polskim rynku już od 2001 roku i specjalizuje się w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi. Warto dodać, że Millennium TFI jest częścią Grupy Kapitałowej Banku Millennium i był jedną z pierwszych instytucji, która wyraziła chęć zarządzania PPK. Obecnie w ramach Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty funkcjonuje 8 subfunduszy zdefiniowanej daty (emerytura od 2025 do 2060 roku).

  1. Pocztylion PTE

Instytucja specjalizująca się w produktach emerytalnych i działająca na polskim rynku już ponad 20 lat. Pocztylion PTE chwali się przede wszystkim dużym zespołem licencjonowanych doradców inwestycyjnych, doświadczonymi maklerami papierów wartościowych oraz analitykami CFA. Instytucja ta podkreśla, że kluczowe znaczenie ma dla niej inwestowanie etyczne. Obok ogromnego doświadczenia Pocztylion dostarcza także nowoczesnych narzędzi informatycznych, które ułatwiają zarządzanie PPK.

Wybór instytucji zarządzającej PPK powinien być przemyślaną decyzja opartą na dokładnej analizie oferty instytucji finansowej. To może bowiem wpłynąć na wyniki pomnażania aktywów PPK i na całości funkcjonowania programu w firmie.