JR HOLDING ASI S.A. zainwestuje w LaserTec S.A. i wprowadzi spółkę na giełdę

January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING
January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING (foto: materiały prasowe)

JR HOLDING ASI S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od 2012 r., zawarła list intencyjny ze spółką LaserTec S.A. w sprawie nawiązania potencjalnej współpracy dotyczącej rozwoju tego podmiotu. JR HOLDING ASI S.A. planuje zainwestować środki w tą spółkę oraz wspierać ją w upublicznieniu na rynku akcji NewConnect lub rynku regulowanym GPW.

Zgodnie z podpisanym przez JR HOLDING ASI S.A. oraz LaserTec S.A. listem intencyjnym spółki rozpoczęły negocjacje dotyczące nawiązania potencjalnej współpracy w zakresie rozwoju LaserTec S.A. Obejmują one m.in. współpracę Stron mającą na celu doprowadzenie do wejścia LaserTec S.A. lub podmiotu wchodzącego w skład jego grupy kapitałowej do zorganizowanego obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Jedną z możliwości upublicznienia jest połączenie LaserTec S.A. z publiczną spółką akcyjną w ramach realizacji transakcji odwrotnego połączenia. JR HOLDING ASI S.A. udzieli również tej spółce finansowania przeznaczonego na jej dalszy rozwój. Spółki planują podpisać umowę o współpracy do dnia 31 maja 2021 r. JR HOLDING ASI S.A. podpisał również przedwstępną umowę objęcia 980 akcji zwykłych LaserTec S.A. w nowej emisji za łączną kwotę blisko 3 mln zł. Zarząd Spółki bardzo dobrze ocenia perspektywy rozwoju LaserTec S.A. i liczy na osiągnięcie efektów synergii poprzez współpracę z innymi podmiotami z portfela działającymi w branży OZE.

„Zaangażowanie kapitałowe w LaserTec S.A. oraz wspieranie tej spółki w upublicznieniu wpisuje się w naszą strategię rozwoju. Podmiot ten posiada bardzo wysokie kompetencje w zakresie własnych rozwiązań magazynów energii, które są oferowane dla gospodarstw domowych, przemysłu oraz farm fotowoltaicznych. Jestem przekonany, że LaserTec S.A. będzie w mógł kooperować z naszymi spółkami portfelowymi z branży OZE i rozwijać w ten sposób swój biznes. Kolejnym etapem będzie upublicznienie spółki na rynku NewConnect lub rynku regulowanym GPW.” – ocenia January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING ASI S.A.

LaserTec S.A. to jedna z wiodących firm na rynku europejskim w obszarze technologii laserowych dla przemysłu. Spółka specjalizuje się w doborze parametrów procesowych, opracowywaniu technologii, projektowaniu oraz wykonywaniu zrobotyzowanych systemów laserowych. LaserTec S.A. oferuje usługi laserowego: hartowania, napawania, spawania, cięcia 3D oraz spawania hybrydowego. LaserTec S.A. w swojej ofercie posiada własne rozwiązania magazynów energii dla gospodarstw domowych, przemysłu oraz farm fotowoltaicznych. Ponadto Spółka opracowuje i produkuje baterie trakcyjne w technologii litowo-jonowej do pojazdów elektrycznych oraz urządzeń przemysłowych.