Passus z ponad 2-krotnie większą EBITDA w 2020 r.

Tadeusz Dudek, prezes zarządu Passus
Tadeusz Dudek, prezes zarządu Passus

Passus, notowany na NewConnect producent i integrator specjalistycznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa oraz wydajności sieci i aplikacji, podsumowuje 2020 r. W minionym roku spółka osiągnęła historycznie najlepsze wyniki. Przychody wyniosły rekordowe 42,9 mln zł, podobnie jak EBITDA, która osiągnęła wartość 5,6 mln zł. Bardzo dobre rezultaty zostały wypracowane przy zysku netto na poziomie blisko 2 mln zł, który wzrósł rdr. o 151 proc. W 2020 r. Passus intensywnie rozwijał produkty własne oraz prowadził działania nakierowane na ekspansję zagraniczną.

Jesteśmy zadowoleni z wyników osiągniętych w 2020 r. Mimo trwającej pandemii były to dla nas rekordowy rok. W tym czasie intensywnie pracowaliśmy nad wysokomarżowymi produktami własnymi pod marką Sycope oraz podejmowaliśmy działania związane z ekspansją zagraniczną. Te dwa obszary są dla nas kluczowe w dalszym rozwoju i budowaniu wartości naszej Spółki. Dodatkowo, co warte podkreślenia, część kontraktów podpisanych w ubiegłym roku ma charakter długofalowy, stąd ich wpływ na wynik finansowy będzie widoczny dopiero w kolejnych okresach. W przypadku Passus S.A. mówimy tu o niebagatelnej kwocie przekraczającej 18 mln zł przychodów. – komentuje Tadeusz Dudek, prezes zarządu Passus.

W 2020 r. Passus podpisał łącznie umowy na kwotę 31,1 mln zł. Była to: umowa podwykonawcza, polegająca na dostarczeniu, wdrożeniu oraz utrzymaniu autorskiego rozwiązania oraz umowa z podmiotem należącym do Skarbu Państwa, zakładająca m.in. dostawę zintegrowanego oprogramowania do zarządzania komputerami i urządzeniami przenośnymi, a także kolejna umowa z podmiotem należącym do Skarbu Państwa dotycząca kompleksowej ochrony przed oprogramowaniem typu malware.

W minionym roku Passus stawiał kolejne kroki na drodze do ekspansji zagranicznej. Powołana została dedykowana spółka Sycope Limited z siedzibą w Dublinie, w której Passus objął 100 proc. udziałów. Odpowiadać będzie ona za sprzedaż autorskich rozwiązań Spółki na rynkach zagranicznych.

Ważnym krokiem na drodze ekspansji zagranicznej była podpisana na początku br. umowa dystrybucyjną z Nuvias Deutschland, który posiada sieć ponad 5 000 partnerów handlowych w 20 krajach regionu EMEA. Dzięki umowie produkty Passus będą mogły być sprzedawane na rynku Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki. – dodaje Tadeusz Dudek.

Passus w 2020 r. z sukcesem zakończył finansowane ze środków z UE prace badawczo-rozwojowe nad systemem StressTester, który umożliwia automatyczne prowadzenie testów wydajności aplikacji w oparciu o rzeczywisty ruch sieciowy. W październiku zeszłego roku Spółka podpisała kolejną umowę o dofinansowanie dotyczącą projektu „System czasu rzeczywistego do inteligentnej klasyfikacji treści internetowych w języku polskim na potrzeby ochrony rodzicielskiej, przeciwdziałania cyberslakingowi i ochrony sieci korporacyjnych”. Wartość nowego dofinansowania wynosi ponad 4 mln zł.

Stale rozwijajmy produkty własne. We wrześniu zaprezentowaliśmy nową wersję Systemu Sycope. Wykorzystuje ona m.in. nowy, powstały na bazie rozwiązania Ambience, silnik do filtrowania i analizy danych który w istotny sposób przyspiesza pracę Systemu.  Z kolei w listopadzie miała miejsce premiera kolejnej wersji Systemu Sycope wzbogacona, m.in. o zaawansowany moduł XND służący do dynamicznego wykrywania i mitygacji ataków DDoS. – kończy Tadeusz Dudek.

Na bazie bardzo dobrych wyników Spółki w minionym roku, zarząd Passus rekomenduje wypłatę dywidendy za 2020 r. w wysokości 134,1 tys. zł, tj. 0,07 zł na jedną akcję. Jako dzień dywidendy rekomendowany jest dzień 8 lipca 2021 r., a dzień 15 lipca 2021 r., jako termin wypłaty dywidendy.