JR HOLDING S.A. rozbudowuje portfel nieruchomości

0

January Ciszewski
January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING S.A.
JR HOLDING S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2012 r., rozwija segment nieruchomości i dokonuje kolejnych transakcji w tym obszarze. W czerwcu br. Grupa Kapitałowa sprzedała Galerię Handlową Ramzes w Zielonej Górze, a w lipcu nabyła nową nieruchomość w Sosnowcu.

Spółka zależna Centrum Market Zielona Góra Sp. z o.o., w której Emitent posiada 97,4% udziałów, zrealizowała transakcję sprzedaży Galerii Handlowej RAMZES w Zielonej Górze za łączną kwotę sięgającą 14,76 mln zł brutto. Uzyskane przez Spółkę środki pozwolą na realizację kolejnych projektów inwestycyjnych oraz umożliwią wypłatę zaliczki na poczet dywidendy za 2016 r. Z kolei spółka zależna Palabra Sp. z o.o., w której JR HOLDING S.A. posiada 100% udziałów, nabyła w lipcu br. nieruchomość komercyjną w Sosnowcu za łączną kwotę wynoszącą 9,84 mln zł brutto. Emitent otrzymał już postanowienie Sądu o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki Palabra Sp. z o.o. do kwoty 2.100.000 zł. Realizowanie przez podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej kolejnych transakcji w segmencie nieruchomości jest zgodne z przyjętą Strategię Rozwoju i powinno pozwolić na dalszy wzrost jej wartości.

„Nadal pozostajemy aktywni w naszym głównym obszarze biznesowym, a więc w segmencie nieruchomości. Dzięki sprzedaży Galerii Handlowej RAMZES w Zielonej Górze wygenerowaliśmy środki finansowe, które pozwolą nam na realizację kolejnych transakcji i rozbudowę naszego portfela. Dokonaliśmy także zakupu nieruchomości komercyjnej zlokalizowanej w Sosnowcu. W dalszym ciągu intensywnie analizujemy nowe projekty biznesowe w obszarze nieruchomości, a o potencjalnych transakcjach będziemy na bieżąco informowali rynek. Zdobyte przez lata unikatowe know-how umożliwia nam osiąganie bardzo wysokich rentowności na realizowanych inwestycjach, co przekłada się na budowanie wartości rynkowej całej Grupy Kapitałowej.”

W sierpniu 2016 r. przychody Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. z tytułu wynajmu nieruchomości komercyjnych wyniosły blisko 360 tys. zł. Narastająco, od początku tego roku wartość skonsolidowanych przychodów Emitenta z wynajmu powierzchni w nieruchomościach należących do spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej wyniosła 3.178 tys. zł.

Czytaj również:  Polska oddala się od najbogatszych krajów UE. Przez ostatnie 10 lat zwiększył się dystans między najbogatszymi i najbiedniejszymi krajami Europy

Akcjonariusze JR HOLDING S.A. podjęli w trakcie NWZA Spółki Uchwałę w sprawie zmiany jej Statutu i upoważnienia Zarządu do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego. Wypłata dywidendy wymaga zgody Rady Nadzorczej. Zarząd Emitenta wystąpi podczas najbliższego posiedzenia tego organu  o rekomendację na wypłatę dla Akcjonariuszy zaliczki na dywidendę za 2016 r. w wysokości od 0,04 zł do 0,15 zł na 1 akcję. Środki przeznaczone na ten cel będą pochodziły ze sprzedaży Galerii Handlowej RAMZES w Zielonej Górze.

JR HOLDING S.A. zakończyła 2 kw. 2016 r. zyskiem netto w wysokości blisko 4,6 mln zł. W pierwszym półroczu 2016 r. skonsolidowany zysk netto Emitenta ukształtował się na poziomie 16,33 mln zł, a jej przychody finansowe sięgnęły 25,6 mln zł netto. Grupa Kapitałowa JR HOLDING S.A. wypracowała w 2015 roku skonsolidowany zysk netto w kwocie 5,64 mln zł przy przychodach netto ze sprzedaży wynoszących 4,58 mln zł. Emitent realizuje obecnie Program skupu akcji własnych, na który przeznaczone zostały środki w wysokości do 5 mln zł.