JR HOLDING S.A. rozbudowuje portfel nieruchomości

0
January Ciszewski
January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING S.A.

January Ciszewski
January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING S.A.
JR HOLDING S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2012 r., rozwija segment nieruchomości i dokonuje kolejnych transakcji w tym obszarze. W czerwcu br. Grupa Kapitałowa sprzedała Galerię Handlową Ramzes w Zielonej Górze, a w lipcu nabyła nową nieruchomość w Sosnowcu.

Spółka zależna Centrum Market Zielona Góra Sp. z o.o., w której Emitent posiada 97,4% udziałów, zrealizowała transakcję sprzedaży Galerii Handlowej RAMZES w Zielonej Górze za łączną kwotę sięgającą 14,76 mln zł brutto. Uzyskane przez Spółkę środki pozwolą na realizację kolejnych projektów inwestycyjnych oraz umożliwią wypłatę zaliczki na poczet dywidendy za 2016 r. Z kolei spółka zależna Palabra Sp. z o.o., w której JR HOLDING S.A. posiada 100% udziałów, nabyła w lipcu br. nieruchomość komercyjną w Sosnowcu za łączną kwotę wynoszącą 9,84 mln zł brutto. Emitent otrzymał już postanowienie Sądu o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki Palabra Sp. z o.o. do kwoty 2.100.000 zł. Realizowanie przez podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej kolejnych transakcji w segmencie nieruchomości jest zgodne z przyjętą Strategię Rozwoju i powinno pozwolić na dalszy wzrost jej wartości.

„Nadal pozostajemy aktywni w naszym głównym obszarze biznesowym, a więc w segmencie nieruchomości. Dzięki sprzedaży Galerii Handlowej RAMZES w Zielonej Górze wygenerowaliśmy środki finansowe, które pozwolą nam na realizację kolejnych transakcji i rozbudowę naszego portfela. Dokonaliśmy także zakupu nieruchomości komercyjnej zlokalizowanej w Sosnowcu. W dalszym ciągu intensywnie analizujemy nowe projekty biznesowe w obszarze nieruchomości, a o potencjalnych transakcjach będziemy na bieżąco informowali rynek. Zdobyte przez lata unikatowe know-how umożliwia nam osiąganie bardzo wysokich rentowności na realizowanych inwestycjach, co przekłada się na budowanie wartości rynkowej całej Grupy Kapitałowej.”

W sierpniu 2016 r. przychody Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. z tytułu wynajmu nieruchomości komercyjnych wyniosły blisko 360 tys. zł. Narastająco, od początku tego roku wartość skonsolidowanych przychodów Emitenta z wynajmu powierzchni w nieruchomościach należących do spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej wyniosła 3.178 tys. zł.

Czytaj również:  Inwestorzy szukają alternatyw dla nieruchomości handlowych

Akcjonariusze JR HOLDING S.A. podjęli w trakcie NWZA Spółki Uchwałę w sprawie zmiany jej Statutu i upoważnienia Zarządu do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego. Wypłata dywidendy wymaga zgody Rady Nadzorczej. Zarząd Emitenta wystąpi podczas najbliższego posiedzenia tego organu  o rekomendację na wypłatę dla Akcjonariuszy zaliczki na dywidendę za 2016 r. w wysokości od 0,04 zł do 0,15 zł na 1 akcję. Środki przeznaczone na ten cel będą pochodziły ze sprzedaży Galerii Handlowej RAMZES w Zielonej Górze.

JR HOLDING S.A. zakończyła 2 kw. 2016 r. zyskiem netto w wysokości blisko 4,6 mln zł. W pierwszym półroczu 2016 r. skonsolidowany zysk netto Emitenta ukształtował się na poziomie 16,33 mln zł, a jej przychody finansowe sięgnęły 25,6 mln zł netto. Grupa Kapitałowa JR HOLDING S.A. wypracowała w 2015 roku skonsolidowany zysk netto w kwocie 5,64 mln zł przy przychodach netto ze sprzedaży wynoszących 4,58 mln zł. Emitent realizuje obecnie Program skupu akcji własnych, na który przeznaczone zostały środki w wysokości do 5 mln zł.